en ru pl

2019 m. balandžio mėn. šilumos kainos verslui

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr.O3-107 „Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (Bendrovė) bazinės kainos dedamąsias, o Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.1-905 „Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ patvirtino šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

2019 m. balandžio mėn. taikomos galutinės šilumos kainos verslo klientams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 21 % PVM

Vienanarė šilumos kaina

ct/kWh

4,92

5,95

arba

Vienanarė šilumos kaina pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį

ct/kWh

4,87

5,89

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams pasirinktinai:

mažmeninio aptarnavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,05

0,06

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį už kilovatą

Eur/mėn./kW

0,38

0,46

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį vartotojui

Eur/mėn.

0,48

0,58

Dvinarės kainos pastovioji dalis

Eur/kW

7,51

9,09

Dvinarės kainos kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį)

ct/kWh

3,85

4,66

Mažmeninio aptarnavimo kaina  vartotojams pasirinktinai:

mažmeninio aptarnavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,05

0,06

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį už kilovatą

Eur/mėn./kW

0,38

0,46

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį vartotojui

Eur/mėn.

0,48

0,58

Pagal mokėjimo formą šilumos kaina gali būti:
Vienanarė – kai vartotojas moka už suvartotą šilumos kiekį
Dvinarė – kai vartotojas moka pastovų mėnesinį mokestį už galią bei mažesnę kainą už suvartotą šilumos energiją.

Abiem atvejais vartotojai už šilumos energiją turėtų mokėti vienodai, tačiau skirtųsi mokėjimų sumos išdėstymas per metus.
Šilumos kainą pasirenka patys vartotojai. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė šilumos kaina.