en ru pl

Karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimas

Įmonės ir komercinių bei kitų patalpų savininkai, kuriems pateikiamos PVM sąskaitos faktūros ir kurių butuose (patalpose) nėra įrengtų nuotoliniu būdu nuskaitomų karšto vandens skaitiklių, jų rodmenis gali deklaruoti Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje.

Kada galite deklaruoti rodmenis?

Karšto vandens skaitiklių rodmenis savitarnoje galite deklaruoti vieną kartą nuo einamojo mėnesio 21 d. 00.00 val. iki paskutinės einamojo mėnesio dienos 23.59 val. imtinai.

Kaip tinkamai pateikti rodmenis?

Karšto vandens skaitiklių rodmenį įrašykite laukelyje „IKI“. Jeigu per einamąjį mėnesį karšto vandens nevartojote, laukelyje „IKI“ įrašykite tą patį rodmenį kaip ir laukelyje „NUO“. Jeigu jūsų bute (patalpose) yra įrengti keli karšto vandens skaitikliai, kiekvieno jų rodmenis deklaruokite atskirai. Kelių skaitiklių rodmenys neturi būti sumuojami ir įrašomi į vieną laukelį „IKI“.

Kaip bus apskaičiuotas suvartoto karšto vandens kiekis?

Jeigu deklaravote rodmenį „IKI“, tai suvartoto karšto vandens kiekis bus įvertintas kaip rodmenų „NUO“ ir „IKI“ skirtumas. Pagal šį skirtumą bus apskaičiuotas ir pateiktas mokestis sąskaitoje faktūroje ateinantį mėnesį.

Jeigu deklaravote rodmenį „IKI“, bet jūsų butui (patalpoms) yra taikomas fiksuoto karšto vandens kiekio suvartojimas, tai apskaičiuojant mokestį už suvartotą karštą vandenį bus atsižvelgiama į jūsų deklaruotą rodmenį „IKI“.

Jeigu einamąjį mėnesį karšto vandens skaitiklio rodmenį „IKI“ deklaravote kelis kartus skirtingais kanalais, suvartoto karšto vandens kiekis bus apskaičiuotas pagal vėliausiai deklaruotą rodmenį „IKI“.

Jeigu to paties karšto vandens skaitiklio rodmenį „IKI“ deklaravote skirtingais kanalais kelis kartus tą pačią dieną, bus priimtas didžiausias deklaruotas rodmuo „IKI“.

Suvartoto karšto vandens kiekis yra apskaičiuojamas pagal deklaruotą skaitiklio rodmenį „IKI“ tik tuomet, kai jis yra lygus arba didesnis už rodmenį „NUO“.

Kaip deklaruoti rodmenis, jei karšto vandens skaitiklis buvo pakeistas?

Jeigu bute (patalpose) karšto vandens skaitiklis buvo pakeistas einamąjį mėnesį, tai naujo kašto vandens skaitiklio rodmenį „IKI“ deklaruokite ateinantį mėnesį (jei įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenys nenuskaitomi nuotoliniu būdu). Buvusio karšto vandens skaitiklio rodmenys bus įvertinti automatiškai pagal karšto vandens skaitiklio įrengimo / pakeitimo aktą.

Karšto vandens skaitiklio rodmenų deklaruoti nereikia, jeigu:

- karšto vandens skaitiklių rodmenys nuskaitomi nuotoliniu būdu,
- šį mėnesį jau deklaravote rodmenis atsiskaitydami už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas.