en ru pl

Įvadinio pastato šilumos skaitiklio rodmenų deklaravimas

Įmonės ir komercinių bei kitų patalpų savininkai, kuriems pateikiamos PVM sąskaitos faktūros ir kurių butuose (patalpose) nėra įrengtų nuotoliniu būdu nuskaitomų įvadinio namo šilumos apskaitos prietaisų, jų rodmenis gali deklaruoti Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje.

Kada galite deklaruoti rodmenis?

Įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis savitarnoje galite deklaruoti vieną kartą nuo einamojo mėnesio 25 d. 00.00 val. iki paskutinės einamojo mėnesio dienos 23.59 val. imtinai.

Kaip tinkamai pateikti rodmenis?

Įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenį įrašykite laukelyje „IKI“. Jeigu einamąjį mėnesį šilumos nevartojote, laukelyje „IKI“ įrašykite tą patį rodmenį kaip ir laukelyje „NUO“.

Kaip bus apskaičiuojamas suvartoto įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso kiekis?

Jeigu deklaravote rodmenį „IKI“, tai suvartotos šilumos kiekis bus įvertintas kaip rodmenų „NUO“ ir „IKI“ skirtumas. Pagal šį skirtumą bus apskaičiuotas ir pateiktas mokestis sąskaitoje faktūroje ateinantį mėnesį.

Jeigu einamąjį mėnesį įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenį „IKI“ deklaravote kelis kartus skirtingais kanalais, suvartotos šilumos kiekis bus apskaičiuotas pagal vėliausiai deklaruotą rodmenį „IKI“.

Jeigu to paties įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenį „IKI“ deklaravote skirtingais kanalais kelis kartus tą pačią dieną, bus priimtas didžiausias deklaruotas rodmuo „IKI“.

Suvartotos šilumos kiekis yra apskaičiuojamas pagal deklaruotą skaitiklio rodmenį „IKI“ tik tuomet, kai jis yra lygus arba didesnis už rodmenį „NUO“.

Kaip deklaruoti rodmenis, jeigu įvadinio namo šilumos apskaitos prietaisas buvo pakeistas?

Jeigu patalpose įvadinis namo šilumos apskaitos prietaisas buvo pakeistas einamąjį mėnesį, reikia pažymėti varnelę prie „Skaitiklio keitimas“  ir eilutėje „IKI“ įvesti naujo įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenį „IKI“.

Kada nereikia deklaruoti rodmenų?

Įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų deklaruoti nereikia, jeigu įvadinio namo šilumos apskaitos prietaiso rodmenys nuskaitomi nuotoliniu būdu.