en ru pl

Informacija apie sutartis

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kurios reglamentuoja abiejų šalių tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.


Pasikeitus patalpų savininkui ar įsigijus patalpas, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu paštu info@chc.lt, naudojantis forma „Klauskite-atsakome“ arba atvykę į AB Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.


Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai: 
- patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
- juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
- įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo).

Jei esate patalpų nuomininkas, papildomai prašome pateikti:                        
- patalpų nuomos arba panaudos sutartį;
- turto perdavimo-priėmimo aktą.

Atvykus į klientų aptarnavimo centrą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos
Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su nebuitiniu šilumos vartotoju (patalpų savininku) specialiosios sąlygos

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su nebuitiniu šilumos vartotoju (patalpų savininku) specialiųjų sąlygų Priedas nr. 2