en ru pl

2022 m. birželio mėn. šilumos kainos verslui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr.O3E-553 „Dėl AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ nustatė AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - Bendrovė) šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

2022 m. birželio mėn. taikomos galutinės šilumos kainos verslo klientams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 21 % PVM

Vienanarė šilumos kaina

ct/kWh

11,68

14,13

arba

Vienanarė šilumos kaina pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį

ct/kWh

11,64

14,08

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams pasirinktinai:

mažmeninio aptarnavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,04

0,05

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį už kilovatą

Eur/mėn./kW

0,32

0,39

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį vartotojui

Eur/mėn.

0,41

0,50

Dvinarės kainos pastovioji dalis

Eur/kW

6,64

8,03

Dvinarės kainos kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį)

ct/kWh

10,74

13,00

Mažmeninio aptarnavimo kaina  vartotojams pasirinktinai:

mažmeninio aptarnavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,04

0,05

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį už kilovatą

Eur/mėn./kW

0,32

0,39

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį vartotojui

Eur/mėn.

0,41

0,50

Pagal mokėjimo formą šilumos kaina gali būti:

Vienanarė – kai vartotojas moka už suvartotą šilumos kiekį;

Dvinarė – kai vartotojas moka pastovų mėnesinį mokestį už galią bei mažesnę kainą už suvartotą šilumos energiją.

Abiem atvejais vartotojai už šilumos energiją turėtų mokėti vienodai, tačiau skirtųsi mokėjimų sumos išdėstymas per metus.

Šilumos kainą pasirenka patys vartotojai. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo, taikoma vienanarė šilumos kaina.