en ru pl

2022 m. birželio mėn. šilumos kainos gyventojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr.O3E-553 „Dėl AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ nustatė AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - Bendrovė) šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

2022 m. birželio mėn. taikomos galutinės šilumos kainos gyventojams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su 9 % PVM

Vienanarė šilumos kaina

ct/kWh

11,68

12,73

arba

Vienanarė šilumos kaina pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį

ct/kWh

11,64

12,69

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams pasirinktinai:

mažmeninio aptarnavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,04

0,04

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį už kilovatą

Eur/mėn./kW

0,32

0,35

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį vartotojui

Eur/mėn.

0,41

0,45

Dvinarės kainos pastovioji dalis

Eur/kW

6,64

7,24

Dvinarės kainos kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį)

ct/kWh

10,74

11,71

2022 m. birželio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 12,73 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji, papildoma dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2022 m. birželio mėn. yra 0,94 ct/kWh ir sudaro 7,4 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,30 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,23 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,14 ct/kWh – investicinė grąža, 0,12 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,15 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2022 m. birželio mėn. yra 10,84 ct/kWh ir sudaro 85,1 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Papildoma dedamoji 2022 m. birželio mėn. yra -0,10 ct/kWh ir tai reiškia, kad 0,8 proc. mažina visą šilumos kainą.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2022 m. birželio mėn. yra 1,05 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.