en ru pl

Kas sudaro jūsų sąskaitą už šildymą?

Šilumos kaina susideda iš pastovios ir kintamosios dalies bei PVM mokesčių.

Pastoviąją kainos dalį sudaro personalo, nusidėvėjimo, remonto ir kitos mūsų bendrovės veiklai būtinos sąnaudos. Pastoviąsias sąnaudas patiriame nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio. Šiuo metu mūsų bendrovės pastovioji kainos dalis yra pati mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos šilumos tiekėjų. 

Kintamąją kainos dalį sudaro dujos ir biokuras, naudojami šilumos gamybai, supirkta šiluma ir nuostoliai tinkle. Šios sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio bei kuro kainos. Šaltuoju metų laiku kuras perkamas brangiau, nes augant jo paklausai didėja ir kaina biržoje. Ši dalis sudaro didžiausią kainos dalį kliento sąskaitoje. 

Šaltuoju metų laiku už šildymą mokame brangiau, nes žema oro temperatūra lemia didesnį šilumos energijos kiekio sunaudojimą. Taip pat padidėja ir kuro, naudojamo šilumos energijos gamybai, kaina, nes išauga jo paklausa. O šilumos sąskaita apskaičiuojama padauginus jūsų būsto sunaudotos šilumos energijos kiekį iš tam mėnesiui nustatytos šilumos kainos.

Sąskaitos už šildymą dydis priklauso nuo to mėnesio šilumos kainos už vieną kilovatvalandę ir Jūsų būsto šildymui sunaudojamo šilumos energijos kiekio. Šilumos kaina padauginama iš Jūsų būsto sunaudoto šilumos kiekio.

Nuo ko priklauso šilumos kaina?

Pagrindinė šilumos kainos dalis priklauso nuo įsigyjamų gamtinių dujų ir biokuro kainų bei iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainos. Dėl kuro kainų kitimo, šilumos kainos kintama dalis perskaičiuojama kiekvieną mėnesį. Pastovi kainos dalis, kurią sudaro eksploatacinės, personalo, nusidėvėjimo, mokesčių ir kitos administracinės sąnaudos užfiksuojamos baziniam periodui ir visą šį laikotarpį nekinta. Šiuo metu pastovioji kainos dalis yra 0,94 ct/kWh ir ji yra viena mažiausių Lietuvoje. 

Kur galiu rasti informaciją apie šį mėnesį taikomą šilumos kainą?

Informacija apie šilumos kainą kiekvieną mėnesį pateikiama mūsų svetainės skiltyje: 

https://chc.lt/lt/silumos-kainos-gyventojams/159/y2021

Nuo ko priklauso mano būsto suvartojamas šilumos energijos kiekis?

Būstų suvartojamas šilumos energijos kiekis priklauso nuo:

  • lauko oro temperatūros. Kuo šalčiau, tuo daugiau šilumos energijos reikia sunaudoti tai pačiai gyvenamųjų patalpų temperatūrai užtikrinti.
  • būsto šiluminės izoliacijos - sugebėjimo neišleisti šilumos. Konkretaus būsto suvartojamas šilumos kiekis priklauso nuo techninių namo charakteristikų. Renovuoti, modernizuotas šildymo sistemas turintys namai šilumos energijos sunaudoja mažiau, nei senos statybos namai.
  • šilumos vartojimo įpročių, jeigu jūsų būste yra galimybė reguliuoti energijos vartojimą pagal savo poreikius.
Kur galėčiau sužinoti, kiek šilumos energijos sunaudoja mano daugiabutis?

Daugiabučių gyventojai savo namų sunaudojamą šilumos energijos kiekį gali pasitikrinti čia:
https://savitarna.chc.lt/saskaitos/estates

Ką daryti, jeigu sąskaitos už šildymą bus per didelė finansinė našta?

Gyventojai, gaunantys žemesnes pajamas, kaip ir kasmet gali gauti būsto šildymo išlaidų kompensacijas. Šiemet jas gali gauti kur kas daugiau gyventojų. Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. Taip pat dėl teisės į kompensacijas nustatymo galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių. Daugiau informacijos apie kompensacijas už būsto šildymo išlaidas rasite čia.