Paramos skyrimas

AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) pritaria ir morališkai palaiko daugelį edukacinių, kultūrinių, socialinių akcijų, projektų bei geros valios iniciatyvų, vykdomų Lietuvoje ir jos sostinėje. Nors kol kas neturime galimybių skirti finansinės paramos tokiai veiklai, geranoriškai skleidžiame informaciją ir skatiname mūsų darbuotojus asmeniškai įsitraukti arba prisidėti prie tokių projektų įgyvendinimo.

Mūsų bendrovė gauna pajamas už teikiamas paslaugas, už kurias sumoka Vilniaus miesto šilumos ir karšto vandens vartotojai – sostinės gyventojai ir įmonės. Šiuo metu mūsų prioritetiniai tikslai – kelti teikiamų paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybę bei mažinti paslaugų kainas. Šie tikslai yra susiję su sostinės gyventojų socialinių poreikių patenkinimu. Jų įgyvendinimui būtinas įmonės veiklos sąnaudų mažinimas ir jos efektyvumo didinimas. Todėl vienas iš VŠT Vadovų tarybos sprendimų* – šiuo metu neskirti finansinės paramos ir labdaros kitų įmonių, organizacijų, institucijų ar privačių asmenų socialiniams ar komerciniams projektams.

 

* 2018 m. sausio 2 d. AB Vilniaus šilumos tinklų Vadovų tarybos sprendimas (protokolo Nr. 1)