en ru pl

Naujų vartotojų prijungimas

Užsiregistravę AB Vilniaus šilumos tinklų elektroninių paslaugų centre (EPC) galite greitai ir patogiai pateikti paraiškas prisijungimo prie šilumos tinklų sąlygoms gauti.

Jeigu esate naujas EPC vartotojas, užsiregistruokite čia >>> 

Jeigu jau esate užsiregistravęs EPC vartotojas, prie savo paskyros galite prisijungti čia >>>

Informacija dėl paraiškų sąlygoms gauti

Paraiškos priimamos ir prisijungimo sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra pateikti visi paraiškų formoje nurodyti dokumentai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise);
 • statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai);
 • daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas (kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis);
 • statinių (patalpų, butų)kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai sprendiniai, pasiūlymai (jei tokie buvo rengiami);
 • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ir / ar pastatais (esamais, projektuojamais);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą.

Nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimo prie miesto šilumos tinklų prašymai sąlygoms gauti priimami pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. O3-6 patvirtinto naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado reikalavimus.

Kilus klausimams dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, prašome kreiptis į Vilniaus šilumos tinklų Tinklo planavimo ir plėtros komandos inžinierę Virginiją Daugevičienę el. paštu virginija.daugeviciene@chc.lt

Konsultacijos nekilnojamojo turto plėtotojams bei projektuotojams dėl projektų rengimo, o taip pat projektų derinimai bendrovėje vyksta kreipiantis nuotoliniu būdu per https://epc.chc.lt/Kontaktu_Forma pasirinktus temą „Paraiškos prisijungimo (projektavimo) sąlygoms gauti“ arba siunčiant laišką el. paštu info@chc.lt. Pateikiant paklausimą, prašome aiškiai išdėstyti situaciją, klausimus ir pridėti visus reikalingus dokumentus bei projektus.