en ru pl

Pagrindimai dėl pasirininkimo pirkimus vykdyti ne per CPO

PIRKIMO PAVADINIMAS: AB Vilniaus šilumos tinklai objektų fizinės apsaugos paslaugos

PAGRINDIMAS: Vykdant apsaugos paslaugų pirkimą per CPO, minimalus paslaugų teikimo laikotarpis numatomas 6 mėnesiai. AB Vilniaus šilumos tinklai poreikis apsaugos paslaugoms yra maksimaliai 4 mėnesiai (13 savaičių su galimybe esant poreikiui pratęsti paslaugų teikimą dar 4 savaitėm), kol bus įvykdyta ilgalaikio apsaugos paslaugų pirkimo procedūra ir sudaryta sutartis. Dėl minėtų priežasčių pirkimas nėra vykdomas per CPO.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Apsaugos vadovo ir apsaugos paslaugų pirkimas

PAGRINDIMAS: pirkimas nėra skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, papildomai įsigyjamos apsaugos vadovo paslaugos, kurių nėra CPO kataloge.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Vakcinos (CVP IS pirkimo Nr. 539256)

PAGRINDIMAS: CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Bendrovės poreikių: Vaistinių preparatų pirkimus gali vykdyti visos perkančiosios organizacijos, tačiau yra privaloma sąlyga, reikia turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją. Įmonė tokios licencijos neturi, taip pat per CPO negalima nusipirkti vakcinų su vakcinacijos paslauga.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Degalai automobiliams

PAGRINDIMAS: CPO kataloge siūlomas pirkimo objektas neatitinka Bendrovės poreikių (trumpai nurodoma, kodėl neatitinka) Degalai perkami bendrovės objekte - Elektrinės g.2 , Vilnius naudojamiems automobiliams ir 9 kubinių metrų kaušo talpos frontaliniams krautuvams, kurie degalais turi būti aprūpinti degalinėse, esančioje minimaliu atstumu nuo bendrovės objekto, įsikūrusio minėtu adresu. Minėtų transporto priemonių važiavimas iki degalinių miesto gatvėmis yra labai problematiškas, nesaugus ir finansiškai nuostolingas, todėl tiekėjui keliamas reikalavimas turėti bent vieną degalinę Vilniaus mieste, kuri nutolusi nuo bendrovės objekto adresu: Elektrinės g. 2 ,  Vilnius ne daugiau kaip 2 km atstumu. Pirkimą vykdant per CPO nėra galimybės numatyti minimalių degalinių atstumų nuo bendrovės objektų, atsižvelgiant į poreikį  aprūpinti sunkiasvorę techniką degalais, todėl pirkimas vykdomas ne per CPO.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Asmeninių kompiuterių pirkimas (CVP IS pirkimo Nr. 526682)

PAGRINDIMAS: CPO kataloge nėra:

  1. Nešiojamų kompiuterių su 4G(LTE) ryšio sąsaja ir tai neatitinka Bendrovės poreikių;
  2. Nešiojamų kompiuterių su integruota kamera ir tai neatitinka Bendrovės poreikių.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS:Finansinių ataskaitų auditas ir Reguliacinių ataskaitų patikra (CVP IS pirkimo Nr. 497405)

PAGRINDIMAS: Bendrovės planuotas audito paslaugų pirkimo objektas susideda iš dviejų dalių:

  1. Audito paslaugų teikėjas turi atlikti Bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, auditą;
  2. Audito paslaugų teikėjas turi pateikti patikros ataskaitą apie Bendrovės reguliuojamos veiklos ataskaitų faktinius pastebėjimus, susijusius su atliktomis procedūromis pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtiną techninę užduotį.

Kadangi CPO neapima viso reikalingo audito pirkimo apimties, pirkimas CPO neatitiko Bendrovės poreikių.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugų pirkimas (pirkimas vykdomas iš naujo)
(CVPIS Nr. 503651).

PAGRINDIMAS: Planuojama pirkimą vykdyti pasiūlymus vertinant ne pagal mažiausios kainos kriterijų, kaip yra numatoma CPO, o vertinant kainos ir kokybės santykį. Pirkimo pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje numatyti vertinimo kriterijai: pasiūlymo kaina, techninio projekto įgyvendinimo trukmė, parengtų šilumos siurblių įrengimo techninių projektų skaičius.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Absorbcinio šilumos siurblio įrengimo E-2 GK-4 efektyvumo padidinimui techninio projektavimo paslaugų pirkimas (CVPIS Nr. 487738).

PAGRINDIMAS: Planuojama pirkimą vykdyti pasiūlymus vertinant ne pagal mažiausios kainos kriterijų, kaip yra numatoma CPO, o vertinant kainos ir kokybės santykį. Pirkimo pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje numatyti vertinimo kriterijai: pasiūlymo kaina, techninio projekto įgyvendinimo trukmė, parengtų šilumos siurblių įrengimo techninių projektų skaičius.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Klientams teikiamų sąskaitų ir informacinių pranešimų spausdinimo ir siuntimo paslaugos (CVPIS Nr. 467613)

PAGRINDIMAS: Dalis Pirkimo objekto (sąskaitų ir informacinių pranešimų siuntimo paslaugos yra įtrauktos į CPO katalogą, tačiau atsižvelgiant į Pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, jog CPO kataloge siūlomos paslaugos neatitinka poreikių, nes CPO kataloge siūloma tik korespondencijos siuntimo paslaugos be spausdinimo, lankstymo bei vokavimo, taip pat netinkama korespondencijos perdavimo siuntimui tvarka, kadangi nėra numatytas kontrolės mechanizmas dėl pilnos apimties atspausdintų ir suvokuotų sąskaitų /informacinių pranešimų perdavimo pristatymo gavėjams paslaugų teikimui, t. y. egzistuoja nekontroliuojama rizika, kad dalis atspausdintų ir suvokuotų sąskaitų / informacinių pranešimų nebūtų perduotos pristatymui ir kiltų atsakomybės tarp spausdinimo-vokavimo ir pašto paslaugų teikėjų padalinimo problemos.

 


 

PIRKIMO PAVADINIMAS: Kompleksinės telekomunikacijų paslaugos (CVPIS Nr. 466849)

PAGRINDIMAS: Pirkimo objektas yra įtrauktas į CPO  katalogą, tačiau atsižvelgiant į Kompleksinės telekomunikacijų paslaugų pirkimo inicijavimo dokumentuose nurodytą informaciją, CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka poreikių, nes CPO kataloge yra atskiros stacionariosios telefonijos ir judriojo ryšio paslaugos, todėl vienu pirkimu negalima nupirkti abiejų paslaugų, tad ir integracija, aprašyta Techninės specifikacijos 5 skyriau I temos 1,3,4 punktuose, tampa neįmanoma. Taip pat CPO kataloge, judriojo ryšio pirkime nėra „Internetas kompiuteryje“ paslaugų.