Pradžia
lt
en

Vartotojų prijungimas

Dėmesio! Nuo 2019 m. vasario 18 d. konsultacijos vyksta E-2 administracinio pastato (įėjimas į pastatą) Elektrinės g. 2, 110 kabinete.

Elektroninių paslaugų centras

Užsiregistravę AB Vilniaus šilumos tinklų elektroninių paslaugų centre (EPC) galite greitai ir patogiai pateikti paraiškas prisijungimo prie šilumos tinklų sąlygoms gauti ir užsiregistruoti į konsultacijas.

Jeigu esate naujas EPC vartotojas, užsiregistruokite čia >>>

Jeigu jau esate užsiregistravęs EPC vartotojas, prie savo paskyros galite prisijungti čia >>>

 

Informacija dėl paraiškų sąlygoms gauti

Paraiškos priimamos ir prisijungimo sąlygos išduodamos tik tuo atveju, kai yra pateikti visi paraiškų formoje nurodyti dokumentai (reikiamų dokumentų sąrašas gali būti keičiamas atsižvelgiant į numatomus projektavimo darbus):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • žemės sklypo bendraturčių sutikimai (jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise);
 • statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimai (kai rekonstruojami daugiabučio namo bendro naudojimo objektai);
 • daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolas (kai keičiama šio namo gyvenamųjų patalpų paskirtis);
 • statinių (patalpų, butų)kadastrinių matavimų (inventoriniai) planai ir schemos;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai sprendiniai, pasiūlymai (jei tokie buvo rengiami);
 • situacijos schema su nurodytomis gatvėmis bei sklypu ir/ar pastatais (esamais, projektuojamais);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus apibrėžtus teisės aktuose reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą.

Nepriklausomų šilumos gamintojų prijungimo prie miesto šilumos tinklų prašymai sąlygoms gauti priimami pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. O3-6 patvirtinto naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado reikalavimus.

 

Registracijos į konsultacijas

Į konsultacijas priimami tik tie asmenys, kurie iš anksto užsiregistravo konsultacijai EPC sistemoje.
Konsultacijos vyksta antradieniais nuo 9:00 iki 16:30 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 val. iki 12:30 val., iki pietų pertraukos konsultuojame dėl šilumos punktų, po pietų pertraukos konsultuojama dėl šilumos tinklų ir susikirtimų su jais, detaliųjų planų ir kt.) Vilniaus šilumos tinklų E-2 administraciniame pastate (įėjimas į pastatą) Elektrinės g. 2, 110 kabinete.

Kilus klausimų dėl registracijos į konsultacijas ar prisijungimo sąlygų išdavimo, prašome kreiptis į Vilniaus šilumos tinklų Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinierių Lauryną Ramanauską el. paštu (laurynas.ramanauskas@chc.lt).