Pradžia
lt
en

Nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymai

2018 m. lapkričio mėn. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai 
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)

Eil. Nr.

 

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Integruoto tinklo CŠT sistema
Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas  patiekti šilumos kiekis, MWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh Nesuperkamos visos energijos pagrindimas
1

AB Vilniaus šilumos tinklai
E-2 bio blokas GK4+TG5

24093,45 24093,45  
2 AB „Vilniaus Baldai“
NŠG6
1150 1150  
3 AB „Grigeo“
NŠG5
3990 3700 Riboja:
Vilniaus m. Grigiškių rajono poreikis
4 UAB „Kirtimų katilinė“
NŠG3
13824 13700 Riboja:
Vilniaus m. Naujininkų ir Kirtimų rajono poreikis
5 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“
NŠG2 1 gamybos blokas
18504 18504  
6 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“
NŠG2 2 gamybos blokas
18504 18504  
7 UAB „Danpower Baltic Zietelos“
NŠG1
18000 18000  
8 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“
NŠG4
18000 18000  

 2018 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei teikiamos šilumos kaina.

2017 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina.