Pradžia
lt
en

Nepriklausomų šilumos gamintojų pasiūlymai

2019 m. birželio mėn. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai 
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)

Eil. Nr.

 

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Integruoto tinklo CŠT sistema
Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas  patiekti šilumos kiekis, MWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh Nesuperkamos visos energijos pagrindimas
1

AB Vilniaus šilumos tinklai, E-2 bio blokas TG+KDE

16536 16536  
2 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“, NŠG2 2 gamybos blokas 18504 0 Poreikio užtikrinimui darbo zonoje pakanka kitų šilumos gamintojų.
3 UAB „Danpower Baltic Zietelos“, NŠG1 7800 4708 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis darbo zonoje, NŠG galios kitimo greitis
4 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“, NŠG4 18000 15146 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis darbo zonoje, NŠG galios kitimo greitis
5 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“, NŠG2 1 gamybos blokas 18504 4359 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis darbo zonoje, NŠG galios kitimo greitis
6 UAB „Kirtimų katilinė“
NŠG3
13824 2514 Nuo birželio 1 iki 7 d. ir nuo 25 iki 30 d. šilumos energija nesuperkama, poreikio užtikrinimui darbo zonoje pakanka kitų šilumos gamintojų.
Nuo birželio 7 iki 25 d. šilumos energija superkama nedirbant AB Vilniaus šilumos tinklai, E-2 bio blokui TG+KDE. Riboja Naujininkų ir Kirtimų rajono poreikis.
7 UAB "Forest Investment", Nr. 1 Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 1 17122 16830 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis darbo zonoje, NŠG galios kitimo greitis
8 UAB "Forest Investment", Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 2 17122 8035 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis darbo zonoje, NŠG galios kitimo greitis
9 AB „Vilniaus Baldai“, NŠG6 3240 2122 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis darbo zonoje, NŠG galios kitimo greitis
10 AB „Grigeo“, NŠG5 1200 1167 Riboja:
Vilniaus m. Grigiškių rajono poreikis;

 

2019 m. gegužės mėn. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai 
(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 28.3 punkto aprašas)

Eil. Nr.

 

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Integruoto tinklo CŠT sistema
Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas  patiekti šilumos kiekis, MWh Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh Nesuperkamos visos energijos pagrindimas
1

AB Vilniaus šilumos tinklai, E-2 bio blokas TG+KDE

40548 40548  
2 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“, NŠG2 2 gamybos blokas 19120.8 16489 Nuo 2019-05-06 iki 2019-05-09 NŠG negalės dirbti dėl naujo šilumos gamintojo prijungimo;
Riboja: Šilumos poreikis NŠG darbo zonoje
3 UAB „Danpower Baltic Zietelos“, NŠG1 18600 16853 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis, NŠG galios kitimo greitis
4 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“, NŠG4 18600 10483 Riboja:
Integruoto tinklo poreikis, NŠG galios kitimo greitis
5 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“, NŠG2 1 gamybos blokas 6784,8 1681 Nuo 2019-05-06 iki 2019-05-09 NŠG negalės dirbti dėl naujo šilumos gamintojo prijungimo;
Riboja:
Integruoto tinklo poreikis, NŠG galios kitimo greitis
6 UAB „Kirtimų katilinė“
NŠG3
14284,8 2294 Riboja: Integruoto tinklo poreikis
7 UAB "Forest Investment", Nr. 1 Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 1 15693 0  Poreikio užtikrinimui pakanka kitų šilumos gamintojų
8 UAB "Forest Investment", Vandens šildymo katilas TVBH-F Nr. 2 15693 0  Poreikio užtikrinimui pakanka kitų šilumos gamintojų
9 AB „Vilniaus Baldai“, NŠG6 3348 0 Poreikio užtikrinimui pakanka kitų šilumos gamintojų
10 AB „Grigeo“, NŠG5 1240 1200 NŠG5 nestabdomas dėl nutraukto rezervavimo iš integruoto tinklo vykdant rekonstrukcijos darbus;
Riboja: Vilniaus m. Grigiškių rajono poreikis

2019 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei teikiamos šilumos kaina.
2018 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei teikiamos šilumos kaina.
2017 m. planuojami patiekti ir supirkti šilumos kiekiai bei tiekiamos šilumos kaina.