Pradžia
lt
en

Faktinis šilumos poreikis

2018 m. gegužės mėn. faktinis šilumos poreikis, MWh

(Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 35 punktas)


Eil. Nr.
Rodiklio pavadinimas Aprūpinimo šiluma sistema
Integruoto tinklo CŠT sistema N. Vilnios katilinės CŠT sistema Salininkų katilinės CŠT sistema
1. Savo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis  26.874,431 3.338,00 423,00
2. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis: 64.651,923    
2.1 UAB „Danpower Baltic Zietelos“ 14.077,000    
2.2 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ 26.476,562    
2.3 UAB „Pramonės energija“ 4.642,688    
2.4 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“ 17.091,800    
2.5 AB „Grigeo“ 1.272,203    
2.6 AB „Vilniaus baldai“ 1.091,670    
  Šilumos poreikis iš viso: 91.526,354 3.338,00 423,80

2018 m. faktinis šilumos poreikis

2017 m. faktinis šilumos poreikis.

Eil. Nr.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Maksimali šilumos galia, MW Vidutinė šilumos galia, MW
1

Integruotas šilumos perdavimo tinklas

540 465
2

Šilumos tiekėjo šilumos gamybos šaltiniai

540 337
3 UAB „Danpower Baltic Zietelos“
NŠG1
25 25
4 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“
NŠG2 1 gamybos blokas
25,7 25,7
5 UAB „Danpower Baltic Paneriškių“
NŠG2 2 gamybos blokas
25,7 25,7
6 UAB „Kirtimų katilinė“
NŠG3
19,2 19
7 UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“
NŠG4
25 25
8 AB „Grigeo“
NŠG5
10 5,1
9 AB „Vilniaus baldai“
NŠG6
4,5 1,6