en ru pl

Faktinis šilumos poreikis

AB "Vilniaus šilumos tinklai" integruoto tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai 2019 m., MW

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
302 881

AB "Vilniaus šilumos tinklai" integruoto tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai 2020 m., MW

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
292 715

AB "Vilniaus šilumos tinklai" integruoto tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai 2021 m., MW

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
348 989

 

2021 m. integruoto tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

Šildymo sezono metu, MW  Ne šildymo sezono metu, MW
507 128

 

 


AB Vilniaus šilumos tinklai fiksuoti integruoto tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai nuo 2018-01-01 iki 2020-12-31, MW

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
304 934

2020 m. integruoto tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

Šildymo sezono metu, MW  Ne šildymo sezono metu, MW
416 119

 

 


 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai fiksuoti integruoto tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31, MW

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
311 935 

 

2019 m. integruoto tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

Šildymo sezono metu, MW  Ne šildymo sezono metu, MW
434 118

 

 

 


 

 

 

Metinis šilumos poreikis perdavimo sistemoje nuo 2017-03-30 iki 2018-12-31 

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
320 935 

 

 Vidutinis šilumos poreikis perdavimo sistemoje nuo 2017-03-30 iki 2018-12-31 

Šildymo sezono metu, MW  Ne šildymo sezono metu, MW
468 114