Pradžia
lt
en

Faktinis šilumos poreikis

 

Metinis šilumos poreikis perdavimo sistemoje nuo 2017-03-30 iki 2018-03-31 

Vidutinis metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW  Maksimalus metinis šilumos galios poreikis perdavimo sistemoje, MW
330  935 

 

 Vidutinis šilumos poreikis perdavimo sistemoje nuo 2017-03-30 iki 2018-03-31 

Šildymo sezono metu, MW  Ne šildymo sezono metu, MW
500  159