VŠT vadovas išrinktas LŠTA tarybos pirmininku

VŠT vadovas išrinktas LŠTA tarybos pirmininku

Spalio 9 d. vykusio Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos posėdžio metu, nauju LŠTA tarybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Vilniaus šilumos tinklų generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.

LŠTA tarybą sudaro 9 nariai: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Litesko įmonių grupės, Visagino, Elektrėnų ir Šalčininkų šilumos tiekimo įmonių vadovai.

Kaip jau anksčiau minėjo Gerimantas Bakanas, šilumos ūkyje yra nemažai klausimų, kuriuos būtina spręsti sutelkus profesionalų kompetencijas ir centrinio šildymo įmonių patirtį. Jis mano, kad Vilniaus šilumos tinklai sustiprins LŠTA vaidmenį ir padidins jos iniciatyvų greitį. Pasak jo, efektyvesnis šilumos ūkio valdymas, geresnių sąlygų šilumos vartotojams kūrimas, Europos Sąjungos finansavimo galimybių panaudojimas, šilumos ūkio modernizavimo galimybes ir kiti klausimai gali būti sprendžiami aktyviai ir konstruktyviai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, atvirai bendraujant su visuomene.

LŠTA prezidento Valdo Lukoševičiaus teigimu, organizacija tikisi, kad naujasis Tarybos pirmininkas padės sutelkti šilumininkų bendruomenę siekiant bendrų tikslų, aktyvinant pastangas teikti gyventojams bei verslui kokybiškas ir prieinamas paslaugas. „Lietuvoje, kaip niekur kitur, šilumos ūkis perdėtai detaliai kontroliuojamas ir reguliuojamas, dažnai pamirštant galutinius ir ilgalaikius tikslus, paskęstant smulkmenose ar formalumuose. Tai nemotyvuoja, trukdo diegti inovacijas ar naujus metodus siekiant tolimesnės pažangos šilumos ūkyje. Tad dialogas ir darbas su valstybės įstaigomis, siekiant formuoti pažangą skatinančią veiklos aplinką, yra vienas iš prioritetų“, – sako V. Lukoševičius.

Jo teigimu, pastačius Vilniaus ir Kauno kogeneracines elektrines Lietuvos šilumos ūkyje iš esmės bus baigtas iškastinio brangaus kuro keitimas daug pigesniu ir atsinaujinančiu biokuru. Tolimesnė pažanga siejama su energetinio efektyvumo didinimu, aplinkos ar liekamosios energijos panaudojimu, naujų ir kokybiškesnių paslaugų teikimu ir pan.  „Tuo tikslu būtina nagrinėti pažangią patirtį, analizuoti ir skaičiuoti ieškant tolimesnių inovacijų ir siekti vartotojų palankumo. Tikimės, kad naujasis LŠTA tarybos pirmininkas Gerimantas Bakanas svariai prisidės prie šių procesų“, – sako LŠTA prezidentas.