en ru pl

Vilniaus šilumos tinklų specialistai Termofikacinės elektrinės Nr.2 teritorijoje užtiko ir neutralizavo mazuto plitimo židinį

Vilniaus šilumos tinklų specialistai Termofikacinės elektrinės Nr.2 teritorijoje užtiko ir...

Ketvirtadienio ryte, Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) darbuotojai, atlikdami vidinį auditą ir kilus įtarimų dėl galimai mazutu užteršto grunto, Vilniaus Termofikacinės elektrinės Nr.2 teritorijoje atkasė 1968 metais įrengtą, šiuo metu neeksploatuojamą mazuto priėmimo rezervuarą ir aptiko nuosėdų, kurios rodo, kad iš talpyklos, jos eksploatavimo metu, į gruntą galėjo sunktis mazutas. VŠT specialistai neutralizavo taršos židinį ir apie galimą poveikį aplinkai informavo Aplinkos apsaugos departamentą.

Neeilinį vidaus auditą sausio 10 dieną inicijavo  VŠT generalinis direktorius Gerimantas Bakanas. Juo siekta išsiaiškinti, ar  Vilniaus šilumos tinklų vandens paėmimo ir nuotekų nuvedimo sistemos atitinka aplinkosaugos reikalavimus.  

„Šaržuodamas galiu pasakyti, kad mes iškasėme įmonės praeities skeletą, tačiau puikiai suprantame, kad šioje temoje jokių kompromisų ir pasiteisinimų negali būti, todėl pirmiausia užtikrinome, kad mazutas daugiau nebesisunktų ir lauksime aplinkosaugos specialistų išvadų. Mes atsiprašome vilniečių ir esame pasirengę prisiimti visą atsakomybę, jei paaiškėtų, kad mazuto likučiai galėjo pakenkti aplinkai“, - pažymėjo  G.Bakanas.   

Suburta komisija ir VŠT ekspertai analizavo visose VŠT gamybinėse teritorijose eksploatuojamų mechanizmų atitikimus aplinkos apsaugos reikalavimams. Nors naudojamuose mechanizmuose neatitikčių nebuvo rasta, įmonės ekspertams patikrinus turimus archyvinius duomenis, kilo įtarimų dėl mazuto priėmimo rezervuaro Nr. 2.

Vidaus auditoriai atkasė talpyklos perimetrą ir 3–4 metrų gylyje aptiko, kaip įtariama, mazutu užteršto grunto.

Šis rezervuaras yra neeksploatuojamas, paskutiniai duomenys apie eksploataciją yra 2013 metų, kuomet įmonę valdė bendrovė  „Veolia“. Jokių duomenų, jog ankstesni teritorijos valdytojai būtų ėmęsi visų aplinkosaugos reikalavimų užtikrinimo priemonių nėra. Nuo 2013 metų mazuto priėmimo rezervuaras nebuvo naudojamas ir buvo išimtas iš eksploatacijos.

Vilniaus šilumos tinklų ekspertai ėmėsi mazuto priėmimo rezervuaro Nr. 2 incidento likvidavimo ir užterštos teritorijos sutvarkymo darbų pagal parengtą priemonių planą. Taip pat bus laukiama bei reaguojama į aplinkosaugos specialistų išvadas bei rekomendacijas.