en ru pl

Vasario mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Vasario mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2018 m. vasario mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 5,06 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2018 m. vasario mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 21,1 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2018 m. vasario mėn. yra 3,57 ct/kWh ir sudaro 70,6 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2018 m. vasario mėn. yra 0,42 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

2018 m. vasario mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams 
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui