Šiandien – Lietuvos energetikų diena

Šiandien – Lietuvos energetikų diena

Energetikų šventės proga sveikiname kolegas, dirbančius kitose energetikos įmonėse ir mūsų bendrovėje.

Džiaugiamės, kad už ilgametį darbą ir pasišventimą savo profesijai Lietuvos energetiko Garbės ženklais šiais metais apdovanoti du mūsų įmonės darbuotojai: Albertas Doveika, Gamybos dep. Įrenginių priežiūros sk. specialistas, ir Aivaras Narbutas, Perdavimo tinklo dep. Tinklo valdymo sk. dispečeris. Abu darbuotojai bendrovėje dirba jau 40 metų.

Vienuolikai mūsų darbuotojų skirtos Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos padėkos:
Kajetonui Mataičiui, Įrenginių priežiūros skyriaus specialistui
Sauliui Bražioniui, Įrenginių priežiūros skyriaus specialistui
Viliui Stanislauskui, Automatikos ir elektros eksploatacijos skyriaus vadovaujančiam automatikos specialistui
Aleksandrui Orlovskijui, Eksploatacijos skyriaus vyresniajam operatoriui
Pauliui Žliobai, Eksploatacijos skyriaus specialistui
Arendui Vidzickui, Eksploatacijos skyriaus vyresniajam operatoriui
Valdemarui Jakimavičiui, Šilumos tinklų skyriaus vadovaujančiam specialistui
Audrūnui Norušiui, Tinklo valdymo skyriaus vadovaujančiam specialistui
Violetai Toliušienei, Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus vadovaujančiai specialistei
Sigitai Janauskaitei, Chemijos ūkio skyriaus operatorei
Daivai Kukučionytei, Chemijos ūkio skyriaus laborantei

Vilniaus šilumos tinklų darbuotojai profesinės dienos proga sukūrė panoraminę fotomozaiką.

Apie VŠT
AB Vilniaus šilumos tinklai gamina šilumos ir elektros energiją bei teikia centralizuoto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas daugiau kaip 220 tūkst. sostinės namų ūkių bei organizacijų. Įmonės veiklos istorija prasidėjo 1958 m. Šiuo metu VŠT perdavimo tinklas siekia apie 741 m, didžiausias šilumos gamybos objektas – termofikacinė elektrinė, esanti pietvakarinėje Vilniaus miesto dalyje. Bendrovėje dirba 580 darbuotojų – apie 50 įvairių profesijų specialistų. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku paslaugų tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis, taiko efektyvias klientų aptarnavimo praktikas, nuolat modernizuoja šilumos gamybos ir perdavimo sistemas, diegia inovatyvias technologijas, vykdo aplinkosaugos projektus. 99,4 proc. bendrovės akcijų priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.