en ru pl

Sausio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Sausio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2019 m. sausio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 5,56 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2019 m. sausio mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 19,2 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2019 m. sausio mėn. yra 4,03 ct/kWh ir sudaro 72,5 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2019 m. sausio mėn. yra 0,46 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

2019 m. sausio mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams 
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui