en ru pl

Rugpjūčio pradžioje – galimybė atlikti terminę dezinfekciją daugiabučiuose

Rugpjūčio pradžioje – galimybė atlikti terminę dezinfekciją daugiabučiuose

AB Vilniaus šilumos tinklai rugpjūčio 4 d. sudarys sąlygas daugiabučiuose atlikti profilaktinę dezinfekciją pastatų viduje. Tokia dezinfekcija yra būdas užkirsti kelią Legionella bakterijų dauginimuisi. Konkrečių pastatų viduje dezinfekciją atlieka namų administratoriai ir jų paskirti namo vidaus sistemų ir karšo vandens prižiūrėtojai, todėl gyventojus kviečiame atidžiai sekti jų informaciją. Atkreipiame dėmesį, kad namų administratorius / vidaus sistemų ir karšo vandens prižiūrėtojas pats sprendžia, kada pasinaudoti šia galimybe, ji suteikiama ne vieną kartą per metus. Tačiau namo vidaus sistemų ir karšo vandens prižiūrėtojai atsako už jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą, privalo užtikrinti teisės aktuose nustatytą tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą. 

Terminė dezinfekcija – būtina priemonė norint išvengti ūmios infekcinės ligos, kurią sukelia pastatų šildymo sistemose besidauginančios Legionella bakterijos. VŠT primena, jog norint išvengti legioneliozės, karšto vandens sistemos pastatuose turi būti eksploatuojamos kokybiškai. Pastatuose turi būti nuolat palaikoma ne žemesnė kaip 50-55°C temperatūra visuose vartotojų karšto vandens čiaupuose.

Vandens sistemų prižiūrėtojai bent 2 kartus šildymo sezono metu privalo atlikti terminę dezinfekciją, taip pat valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus, vandens filtrus, po vandens šildytuvų remonto ir prieš šildymo sezoną dezinfekuoti karšto vandens sistemas ir kt.

Daugiabučių gyventojams, norintiems išvengti legioneliozės, rekomenduojama kreiptis į pastatų administratorius ir išsiaiškinti, ar karšto vandens normos atitinka higienos reikalavimus. Karšto vandens vartotojai įstaigose ir gyvenamuosiuose pastatuose turi būti iš anksto informuoti apie planuojamas termines dezinfekcijas tam, kad laiku atliktų būtinus veiksmus ir užtikrintų saugumą. Savo namuose gyventojai turėtų periodiškai valyti dušo galvutes, nes jose gali būti susikaupę nuosėdų, kurios lemia legionelių dauginimąsi.

Gyventojus, kurių pastatų administratorius ar būsto bendrija organizuos terminę dezinfekciją, kviečiame būti atsargiais vykdomo termošoko metu: sekti administratoriaus / bendrijos pranešimus kada bus atliekamas termošokas; saugotis patiems ir saugoti šeimos narius, kad nenusiplikytų karštu vandeniu, nesiliesti prie įkaitusio gyvatuko; termošoko metu vidutiniškai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes.