en ru pl

Paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys Vitalijus Orlovas

Paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys Vitalijus Orlovas

AB Vilniaus šilumos tinklai valdyba pasipildė nauju nepriklausomu nariu – nario pareigas pradėjo eiti Vitalijus Orlovas. Jis išrinktas rugsėjo 29 dieną vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Vitalijus Orlovas valdyboje dirbs iki dabartinės valdybos kadencijos pabaigos.

Naujasis narys daugiau negu penkiolika metų vadovaja vienam didžiausių Lietuvoje tarptautiniam asmens sviekatos priežiūros sveikatos tinklui „Affidea Lietuva“.  Pasak Vitalijaus Orlovo jis džiaugiasi, kad prisijungęs prie bendrovės valdybos galės pasiūlyti profesionalią strateginio planavimo ir valdymo praktinę patirtį. „Esu susipažinęs su Vilniaus šilumos tinklų tikslais ir siekiais, pritariu bendrovės vizijai, tačiau taip pat tikiu, kad galiu reikšmingai prisidėti prie naujos ilgalaikės  bendrovės strategijos įgyvendinimo, pasiūlant inovatyvius sprendimus investiciniams projektams ir sėkmingai juos plėtojant ateityje”, - sako jis.

Taip pat jis pabrėžia, kad gali drąsiai teigti ir pavyzdžiais įrodyti, kad jo vadovaujama įmonė pasižymi inovatyviais sprendimais spręsdama įvairias su klientų aptarnavimu susijusias patirtis ir stengdamasi pasiūlyti inidividualizuotas kliento poreikius atitinkančias medicinos paslaugas. „Galiausiai, galiu Jums pasiūlyti savo patirtį ir įmonės restruktūrizavimo srityje, diegiant naujas valdymo formas ir iš esmės perkuriant valdymo modelį,” –  priduria Vitalijus Orlovas.

Konkursas naujam nepriklausomam valdybos nariui buvo paskelbtas pavasarį. Laisva vieta atsirado tuomet, kad iš valdybos del teisės aktų reikalavimų tapus „Litgrid”  vadovu atsistatydinti turėjo Rokas Masiulis.

Vilniaus miesto kotroliuojamos AB Vilniaus šilumos tinklų valdybą sudaro penki nariai. Valdybai vadovauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas. Joje taip pat dirba Eglė Čiužaitė, Valdas Janonis ir Edvardas Varoneckis. Šios sudėties valdyba dirba nuo 2019 metų