en ru pl

Namų administratorius ir valdytojus kviečiame ruoštis šildymo sezonui

Namų administratorius ir valdytojus kviečiame ruoštis šildymo sezonui

AB Vilniaus šilumos tinklai jau beveik baigė visą vasarą trukusį intensyvų pasiruošimą naujam šildymo sezonui. Pastatų valdytojams bei pastatus prižiūrinčioms organizacijoms primename, kad artėja 2021-2022 m. šildymo sezono pradžia. Prieš prasidedant šildymo sezonui būtina paruošti objektų vidines šildymo sistemas ir pateikti tai liudijančius dokumentus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) (Žin., 2010, Nr. 127-6488) pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią valdytojui turi pateikti dokumentus apie privalomai atliktus darbus pagal valdytojo pagrįstus nurodymus ir šių dokumentų pagrindu užpildytą bei prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą.

Prieš šildymo sezono pradžią valdytojas turi pasirašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą arba nurodyti pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo datos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui. Akto formą galite rasti čia. 

Nesant nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.

Primename, kad šildymo sezonas pradedamas atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą – kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra būna žemesnė už +10°C. Pagal suderintą su Vilniaus miesto savivaldybe šilumos tiekimo eiliškumą, pirmiausia pradedamos šildyti sostinės gydymo įstaigos, vaikų darželiai ir mokyklos.

Tačiau gyventojai šildymo sezoną savo daugiabučiuose gali paankstinti, jeigu dėl to apsisprendžia balsų dauguma (50 +1 gyventojas).

Namų bendrijos pirmininkas arba daugiabučio namo administratorius apie priimtą sprendimą privalo informuoti raštu Vilniaus šilumos tinklus. Po priimto sprendimo šildymą name įjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas. Nepasinaudojus šia galimybe šildymo sezonas pradedamas savivaldybės nustatytu laiku.​