en ru pl

Liepos mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Liepos mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2020 m. liepos mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 3,28 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2020 m. birželio mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 32,6 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2020 m. liepos mėn. yra 1,94  ct/kWh ir sudaro 59,1 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2020 m. liepos mėn. yra 0,27 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

 

 

2020 m. liepos mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui