en ru pl

Lapkričio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Lapkričio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2020 m. lapkričio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 3,65 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji, papildoma dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2020 m. lapkričio mėn. yra 0,94 ct/kWh ir sudaro 25,7 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,30 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,23 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,14 ct/kWh – investicinė grąža, 0,12 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,15 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2020 m. lapkričio mėn. yra 2,36 ct/kWh ir sudaro 64,6 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Papildoma dedamoji 2020 m. lapkričio mėn. yra 0,05  ct/kWh ir sudaro 1,4 proc. visos kainos.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2020 m. lapkričio mėn. yra 0,30 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

 

 

2020 m. lapkričio mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui