en ru pl

Lapkričio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Lapkričio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2017 m. lapkričio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 5,16 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Pastovioji kainos dedamoji 2017 m. lapkričio mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 20,8 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2017 m. lapkričio mėn. yra 3,66 ct/kWh ir sudaro 70,9 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2017 m. lapkričio mėn. yra 0,43 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

2017 m. lapkričio mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams 
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui