en ru pl

Kovo mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Kovo mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2021 m. kovo mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 4,43 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji, papildoma dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2021 m. kovo mėn. yra 0,94 ct/kWh ir sudaro 21,2 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,30 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,23 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,14 ct/kWh – investicinė grąža, 0,12 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,15 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2021 m. kovo mėn. yra 3,07 ct/kWh ir sudaro 69,4 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Papildoma dedamoji 2021 m. kovo mėn. yra 0,05  ct/kWh ir sudaro 1,1 proc. visos kainos.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2021 m. kovo mėn. yra 0,37 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

 

2021 m. kovo mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui