en ru pl

Birželio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Birželio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2021 m. birželio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 4,15 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji, papildoma dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2021 m. birželio mėn. yra 0,94 ct/kWh ir sudaro 22,6  proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,30 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,23 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,14 ct/kWh – investicinė grąža, 0,12 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,15 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2021 m. birželio mėn. yra 2,82 ct/kWh ir sudaro 67,9 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Papildoma dedamoji 2021 m. birželio mėn. yra 0,05 ct/kWh ir sudaro 1,2 proc. visos kainos.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2021 m. gegužės mėn. yra 0,34 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

2021 m. birželio mėn. kainos:

Šilumos kainos gyventojams

Karšto vandens kainos gyventojams

Šilumos kainos verslui

Karšto vandens kainos verslui