Birželio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

Birželio mėnesį taikomos šilumos ir karšto vandens kainos

2020 m. birželio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 3,47 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2020 m. birželio mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 30,9 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2020 m. birželios mėn. yra 2,11 ct/kWh ir sudaro 60,9 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2020 m. birželio mėn. yra 0,29 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.

 

 

2020 m. birželio mėn. kainos:
Šilumos kainos gyventojams
Karšto vandens kainos gyventojams
Šilumos kainos verslui 
Karšto vandens kainos verslui