en ru pl

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2021-04-01 2021-03-31 22 17,95 2021-04-01
2021-04-01 3000 17,88
2021-04-02 200 17,95 2021-04-02
2021-04-02 2021-04-01 228 17,96 2021-04-02
2021-04-02 600 17,90
2021-04-03 1700 17,93 2021-04-03
2021-04-03 2021-04-02 674 18,09 2021-04-03
2021-04-03 1000 18,05
2021-04-04 2700 18,06 2021-04-04
2021-04-05 800 18,05 2021-04-05
2021-04-06 500 18,05 2021-04-06
2021-04-04 2021-04-03 1586 18,08 2021-04-04
2021-04-05 1000 18,03 2021-04-05
2021-04-06 1000 18,00 2021-04-06
2021-04-05 2021-04-04 958 18,03 2021-04-05
2021-04-06 2021-04-05 1927 18,01 2021-04-06
2021-04-06 1300 18,00
2021-04-07 2200 18,00 2021-04-07
2021-04-07 2021-04-06 2034 18,00 2021-04-07
2021-04-07 1500 18,00
2021-04-08 2021-04-07 928 18,07 2021-04-08
2021-04-08 3000 18,10
2021-04-09 2000 18,10 2021-04-09
2021-04-09 2021-04-08 1741 18,05 2021-04-09
2021-04-10 1500 18,00 2021-04-10
2021-04-10 2021-04-09 1774 18,01 2021-04-10

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius13
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai

2020 m. gamtinių dujų įsigijimai

2021 m. gamtinių dujų įsigijimai