Pradžia
lt
en

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2019-03-01  2019-02-28  1280  21,94  2019-03-01 
2019-03-01 8200 19,75
2019-03-02 2019-03-01 4148 20,13 2019-03-02
2019-03-02 7800 19,74
2019-03-03 3900 19,71 2019-03-03
2019-03-03 2019-03-02 3521 19,75 2019-03-03
2019-03-03 3900 19,75
 2019-03-04 2019-03-03  1123  19,71 2019-03-04 
2019-03-04 7000 19,7
2019-03-05 6800 19,65 2019-03-05
2019-03-05 2019-03-04 205 19,71 2019-03-05
2019-03-06 6800 19,65 2019-03-06
 2019-03-06 2019-03-05   2430 19,76  2019-03-06 
2019-03-07 5300 19,65 2019-03-07
2019-03-07 2019-03-06 2519 19,91 2019-03-07
2019-03-08 4800 19,65 2019-03-08
2019-03-08 2019-03-07 691 19,75 2019-03-08
2019-03-09 5000 19,65 2019-03-09
2019-03-09 2019-03-08 1103 19,7 2019-03-09
2019-03-10 5500 19,61 2019-03-10
2019-03-10 2019-03-09 1188 19,98 2019-03-10
2019-03-11 5500 19,63 2019-03-11
2019-03-11 2019-03-10 1813 19,66 2019-03-11
2019-03-12 6000 19,64 2019-03-12
 2019-03-12 2019-03-11  3432  19,98  2019-03-12 
2019-03-13 5800 19,64 2019-03-13
2019-03-13 2019-03-12 3615 20,33 2019-03-13
2019-03-14 5000 19,65 2019-03-14
2019-03-14 2019-03-13 1302 20,34 2019-03-14
2019-03-15 5200 19,65 2019-03-15
 2019-03-15 2019-03-14  1414  20.13  2019-03-15 
2019-03-16 5500 19.49 2019-03-16
         

 

AB Vilniaus šilumos tinklai
Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai