en ru pl

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2021-11-01 2021-10-02 400 89,00 2021-11-02
2021-11-03 1500 86,00 2021-11-03
2021-11-02 2021-11-04 1000 68,64 2021-11-04
2021-11-05 500 67,00 2021-11-05
2021-11-06 600 67,00 2021-11-06
2021-11-03 2021-11-02 699 77,57 2021-11-02
2021-11-04 800 67,00 2021-11-04
2021-11-05 400 67,00 2021-11-05
2021-11-06 500 67,00 2021-11-06
2021-11-07 600 67,00 2021-11-07
2021-11-04 2021-11-03 702 72,15 2021-11-04
2021-11-05 800 69,50 2021-11-05
2021-11-08 700 67,00 2021-11-08
2021-11-09 600 67,00 2021-11-09
2021-11-05 2021-11-04 237 70,00 2021-11-05
2021-11-05 700 70,00
2021-11-06 400 70,00 2021-11-06
2021-11-06 2021-11-06 114 70,50 2021-11-06
2021-11-07 2021-11-06 810 77,33 2021-11-07
2021-11-07 666 71,09
2021-11-08 2021-11-07 1973 73,01 2021-11-08
2021-11-08 1200 71,90
2021-11-09 500 72,45 2021-11-09
2021-11-09 2021-11-08 2811 76,60 2021-11-09
2021-11-09 2600 75,83
2021-11-10 3300 75,39 2021-11-10
2021-11-11 500 73,20 2021-11-11
2021-11-12 700 73,00 2021-11-12
2021-11-10 2021-11-09 1012 70,00 2021-11-10
2021-11-11 3000 66,83 2021-11-11
2021-11-12 2300 66,72 2021-11-12
2021-11-13 1200 65,88 2021-11-13
2021-11-14 1100 65,82 2021-11-14
2021-11-11 2021-11-10 936 70,00 2021-11-11
2021-11-12 700 70,00 2021-11-12
2021-11-13 1000 70,00 2021-11-13
2021-11-12 2021-11-11 825 76.74 2021-11-12
2021-11-13 2000 72.50 2021-11-13
2021-11-13 2021-11-12 115 72.00 2021-11-13
2021-11-14 2021-11-13 342 73.00 2021-11-14
2021-11-14 4100 72.57
2021-11-15 4800 72.58 2021-11-15
2021-11-16 800 72.00 2021-11-16
2021-11-15 2021-11-14 13 73.00 2021-11-15
2021-11-15 1100 72.70
2021-11-16 3200 72.19 2021-11-16
2021-11-16 2021-11-15 309 73.01 2021-11-16
2021-11-17 700 73.00 2021-11-17
2021-11-17 2021-11-16 694 83.01 2021-11-17
2021-11-17 4100 90.26
2021-11-18 1300 89.10 2021-11-18
         

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. +370 686 87063

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai

2020 m. gamtinių dujų įsigijimai

2021 m. gamtinių dujų įsigijimai