Pradžia
lt
en

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2018-12-31  2019-01-31  190650  24,6  2019-01-31
 2019-01-01 3050  24,55  2019-01-01 
2019-01-02 3650 24,55 2019-01-02
2019-01-02 2019-01-01 426 24,42 2019-01-02
2019-01-03 5550 24,4 2019-01-03
 2019-01-03 2019-01-02  2212   24.66  2019-01-03
 2019-01-04 2019-01-03   1694 24.41  2019-01-04 
2019-01-04 6350 24.3
2019-01-05 4850 24.4 2019-01-05
2019-01-05 2019-01-04 244 24.4 2019-01-05
2019-01-06 6450 24.35 2019-01-06
2019-01-06  2019-01-05 2783 24.95 2019-01-06
2019-01-07   3850 24.32   2019-01-07
 2019-01-07  2019-01-06  2512  24,71  2019-01-07
2019-01-07 3000 24,4
2019-01-08 7150 24,19 2019-01-08
2019-01-08 2019-01-07 1670 24,38 2019-01-08
2019-01-09 4350

24,35

2019-01-09
 2019-01-09 2019-01-08  1506   24.45 2019-01-09 
2019-01-09 4000 24.32
2019-01-10 4850 24.1 2019-01-10
2019-01-10 2019-01-09 2625 24.2 2019-01-10
2019-01-10 4000 24.2
2019-01-11 2019-01-10 656 24.47 2019-01-11
2019-01-11 6350 24.22
2019-01-12 4150 24.22 2019-01-12
2019-01-12 2019-01-11 4581 24.35 2019-01-12
2019-01-13 2850 24.25 2019-01-13
2019-01-13 2019-01-12 818 24.31 2019-01-13
2019-01-14 1850 24.22 2019-01-14
2019-01-14 2019-01-13 2162 24.24 2019-01-14
2019-01-15 4050 24.22 2019-01-15
 2019-01-15 2019-01-14 3465 24,59  2019-01-15 
2019-01-16 4850 24,25 2019-01-16
2019-01-16 2019-01-15 2905 24.23 2019-01-16