Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2020-10-01 2020-09-30 6 9,60 2020-10-01
2020-10-01 36 12,70
2020-10-02 2020-10-01 4 12,70 2020-10-02
2020-10-02 36 12,70
2020-10-03 210 12,65 2020-10-03
2020-10-04 210 12,60 2020-10-04
2020-10-05 210 12,60 2020-10-05
2020-10-03 2020-10-02 26 12,60 2020-10-03
2020-10-04 2020-10-03 373 12,60 2020-10-04
2020-10-05 2020-10-04 347 12,50 2020-10-05
2020-10-05 239 12,50
2020-10-06 2020-10-05 152 12,50 2020-10-06
2020-10-07 450 12,50 2020-10-07
2020-10-07 2020-10-06 18 12,50 2020-10-07
2020-10-08 400 12,50 2020-10-08
2020-10-08 2020-10-07 5 12,50 2020-10-08
2020-10-09 400 12,46 2020-10-09
2020-10-09 2020-10-08 165 12,45 2020-10-09
2020-10-10 380 12,41 2020-10-10
2020-10-10 2020-10-09 159 12,55 2020-10-10
2020-10-11 400 12,43 2020-10-11
2020-10-11 2020-10-10 173 12,51 2020-10-11
2020-10-12 400 12,43 2020-10-12
2020-10-12 2020-10-11 117 12,46 2020-10-12
2020-10-13 450 12,40 2020-10-13
2020-10-13 2020-10-12 162 12,40 2020-10-13
2020-10-14 480 12,40 2020-10-14
2020-10-14 2020-10-13 315 12,45 2020-10-14
2020-10-15 750 12,40 2020-10-15
2020-10-15 2020-10-14 517 12,40 2020-10-15
2020-10-16 2291 12,40 2020-10-16
2020-10-16 2020-10-15 618 12,40 2020-10-16
2020-10-16 9 12,40
2020-10-17 2600 12,39 2020-10-17
2020-10-18 2600 12,39 2020-10-18
2020-10-19 2600 12,38 2020-10-19
2020-10-17 2020-10-16 997 12,38 2020-10-17
2020-10-18 2020-10-17 1405 12,38 2020-10-18
2020-10-19 2020-10-18 1900 12,38 2020-10-19
2020-10-20 3400 12,38 2020-10-20
         

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius13
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai

2020 m. gamtinių dujų įsigijimai