Pradžia
lt
en

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
 2019-10-01 2019-09-30  156  12,40  2019-10-01 
2019-10-02 40 14,05 2019-10-02
2019-10-02 2019-10-01 195 14,05 2019-10-02
2019-10-02 100 14,05
2019-10-03 600 14,05 2019-10-03
2019-10-03 2019-10-02 1114 14,05 2019-10-03
2019-10-04 800 14,00 2019-10-04
2019-10-04  2019-10-03  1966  13,99  2019-10-04 
2019-10-05 2000 13,99 2019-10-05
2019-10-05 2019-10-04 2094 13,98 2019-10-05
2019-10-06 1000 13,98 2019-10-06
2019-10-06 2019-10-05 2304 14,46 2019-10-06
2019-10-06 1000 13,98
2019-10-07 1000 13,98 2019-10-07
2019-10-07 2019-10-06 2957 14,26 2019-10-07
2019-10-07 500 14,00
2019-10-08 1500 14,00 2019-10-08
2019-10-08  2019-10-07  4109  14.41  2019-10-08 
2019-10-09 1500 14.10 2019-10-09
2019-10-09 2019-10-08 3500 14.84 2019-10-09

 

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius13
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. (8 5) 266 7218

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai