en ru pl

Gamtinių dujų įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie gamtinių dujų įsigijimą UAB Get Baltic gamtinių dujų biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono data Pristatymo laikotarpis Gamtinės dujos Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas gamtinių dujų kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta gamtinių dujų kaina, Eur/MWh
2023-01-01 2023-01-02 1300 78,06 2023-01-02
2023-01-02 2023-01-02 1085 74,79 2023-01-02
2023-01-03 1150 74,05 2023-01-3
2023-01-03 2023-01-03 155 76,58 2023-01-03
2023-01-04 1150 78,01 2023-01-04
2023-01-04 2023-01-04 390 68,00 2023-01-04
2023-01-05 1200 71,43 2023-01-05
2023-01-05 2023-01-05 900 66,91 2023-01-05
2023-01-06 1000 68,13 2023-01-06
2023-01-06 2023-01-06 1951 77,12 2023-01-06
2023-01-07 1300 75,78 2023-01-07
2023-01-08 320 73,63 2023-01-08
2023-01-07 2023-01-07 320 79,39 2023-01-07
2023-01-08 800 69,63 2023-01-08
2023-01-08 2023-01-08 620

79,39

2023-01-08
2023-01-09 800 69,63 2023-01-09
2023-01-09 2023-01-09 560 75,24 2023-01-09
2023-01-10 1300 67,26 2023-01-10
2023-01-10 2023-01-10 100 73,60 2023-01-10
2023-01-11 1200 68,37 2023-01-11
2023-01-11 2023-01-11 130 69,00 2023-01-11
2023-01-12 1200 33,70 2023-01-12
2023-01-12 2023-01-12 50 67,00 2023-01-12
2023-01-13 400 67,02 2023-01-13
2023-01-13 2023-01-13 85 67,00 2023-01-13
2023-01-14 1250 66,91 2023-01-14
2023-01-15 1250 65,91 2023-01-15
2023-01-16 300 65,02 2023-01-19
2023-01-14 2023-01-16 950 64,00 2023-01-16
2023-01-17 2023-01-17 675 55,00 2023-01-17
2023-01-18 95 55,00 2023-01-18
2023-01-18 2023-01-18 905 57,10 2023-01-18
2023-01-19 1150 57,35 2023-01-19
2023-01-19 2023-01-19 845 67,05 2023-01-19
2023-01-20 1975 64,87 2023-01-20
         

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. +370 686 87063

2018 m. gamtinių dujų įsigijimai

2019 m. gamtinių dujų įsigijimai

2020 m. gamtinių dujų įsigijimai

2021 m. gamtinių dujų įsigijimai

2022 m. gamtinių dujų įsigijimai