en ru pl

Elektros energijos įsigijimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB Vilniaus šilumos tinklai skelbia informaciją apie elektros energijos įsigijimą „Nord Pool AS“ elektros energijos biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono data Elektros energija Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas elektros energijos kiekis, MWh Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta elektros energijos kaina, Eur/MWh

2023-03-01

24,9

121,82 2023-03-02

2023-03-02

26,6 98,13 2023-03-03

2023-03-03

24,6 89,41 2023-03-04

2023-03-04

24,6 118,51 2023-03-05

2023-03-05

33,8 150,51 2023-03-06

2023-03-06

26,8 121,08 2023-03-07

2023-03-07

27,7 132,12 2023-03-08

2023-03-08

27,7 135,41 2023-03-09

2023-03-09

29,4 116,51 2023-03-10

2023-03-10

28,6 99,78 2023-03-11

2023-03-11

26,0 82,07 2023-03-12

2023-03-12

26,2 70,03 2023-03-13

2023-03-13

20,6 76,91 2023-03-14

2023-03-14

23,1 112,14 2023-03-15

2023-03-15

22,9 101,31 2023-03-16

2023-03-16

22,9 67,78 2023-03-17

2023-03-17

20,0 30,49 2023-03-18

2023-03-18

19,1 65,69 2023-03-19

2023-03-19

19,0 96,98 2023-03-20

2023-03-20

18,9 99,91 2023-03-21

2023-03-21

17,9 44,07 2023-03-22

2023-03-22

16,2 34,61 2023-03-23

 

 

AB Vilniaus šilumos tinklai
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Kodas Juridinių asmenų registre 124135580

Kontaktinis asmuo Gintaras Petručionis
Tel. +370 686 87063

2017 m. elektros energijos įsigijimai

2018 m. elektros energijos įsigijimai

2019 m. elektros energijos įsigijimai

2020 m. elektros energijos įsigijimai

2021 m. elektros energijos įsigijimai

2022 m. elektros energijos įsigijimai

2023 m. elektros energijos įsigijimai