en ru pl

Biokuro įsigijimai

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu visi energijos išteklių įsigijimai biržoje turi būti skelbiami.

Bendrovė įsigydama kurą UAB „Baltopool“ energijos išteklių biržoje skelbia informaciją apie kuro įsigijimą.

Aukciono data Kuro pristatymo laikotarpis* Perkamo kuro rūšis*  Pirkimo-pardavimo sutartyse nurodytas kuro kiekis, tne Pirkimo-pardavimo sutartyse nustatyta kuro kaina, Eur/tne Pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo terminas
 2019-06-04  W24  SM2 30  115.0  2019-06-16 
W25 SM3 900 110,0 2019-06-23
 2019-06-11 W24  SM3  300  114.0  2019-06-16 
W25 SM3 24 109.0 2019-06-23
W26 SM3 930 107.06 2019-06-30
2019-06-18  W27  SM3  540  106,0  2019-07-07 
M08 SM2 90 115,0 2019-09-01
Q04 SM3 990 145,0 2019-12-29
H02 SM2 1140 154,0 2020-03-29
SM3 6480 148,67
2019-06-26   W28 SM3  630  105,0  2019-07-14 
M08 SM3 900 108,0 2019-09-01

W* Tiekimo laikotarpio ir kuro rūšies aprašymas energijos išteklių biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais sąlygose.

Biokuro įsigijimai 2017 m.

Biokuro įsigijimai 2018 m.

Biokuro įsigijimai 2019 m.


AB Vilniaus šilumos tinklai
Įm. kodas 124135580 
Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius

Kontaktinis asmuo Karolina Grybauskienė, tel. +370 616 30877