en ru pl

Energijos išteklių pirkimai

Šioje rubrikoje pateikta informacija apie AB Vilniaus šilumos tinklų biokuro, elektros energijos, gamtinių dujų ir kito kuro įsigijimus.

 

AB Vilniaus šilumos tinklų 2021 METŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eil. Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ (pagrindinis ir papildomi, jei taikoma)

BVPŽ kodo pavadinimas

Numatoma pirkimo apimtis

Prekių tiekimo trukmė po sutarties įsigaliojimo

Reikalinga sutarties įsigaliojimo data  Reikalinga prekių tiekimo vykdymo pradžios data 

Pirkimo būdas

1

Kuras (dyzelinas)

09100000-0

Kuras

15000 m³

12 mėn.

2021.05.25

Skelbiamos derybos 

2

Gamtinės dujos

09123000-7

Gamtinės dujos

298 000 MWh

3 mėn. (IV ketv.)

2021.09.30

Skelbiamos derybos 

3

Kuras (Naftos dujos (LPG))

09120000-6

Dujinis kuras

14 000 kg.

12 mėn.

2021.10.20

Skelbiamos derybos 

4

Nenutrūkstamo gamtinių dujų saugojimas ir tiekimas

09123000-7

Gamtinės dujos

1 200 MWh

5 mėn.

2021.11.01

Skelbiamos derybos 

5

Elektros energija

09000000-3

Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai

7 611 226 kWh

12 mėn.

2021.12.31

Energijos išteklių įsigijimas biržoje

6

Biokuras

09000000-3

Naftos produktai, kuras, elektra ir kiti energijos šaltiniai

44 100 tne

12 mėn.

2021.12.31

Energijos išteklių įsigijimas biržoje

7

Gamtinės dujos

09123000-7

Gamtinės dujos

553 908 MWh

12 mėn.

2021.12.31

Energijos išteklių įsigijimas biržoje

8

Gamtinės dujos

09123000-7

Gamtinės dujos

131 000 MWh

2021 m. kovo 15-birželio 1 mėn.

2021.03.10

Atviras konkursas