en ru pl

Veiklos rezultatai

AB Vilniaus šilumos tinklų finansinės ataskaitos

2022 metai (III ketv.) LT

2022 metai (III ketv.) EN

2022 metai (II ketv.) LT

2022 metai (II ketv.) EN

2022 metai (I ketv.) LT

2022 metai (I ketv.) EN


2021 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada) LT

2021 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada) EN

2021 metai (III ketv.)

2021 metai (II ketv.)

2021 metai (I ketv.)


2020 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada) LT

2020 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada) EN

2020 metai (I ketv.)

2020 metai (II ketv.)

2020 metai (III ketv.)


2019 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada)

2019 metai (III ketv.)

2019 metai (II ketv.)

2019 metai (I ketv.)


2018 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada)

2018 metai (III ketv.)

2018 metai (II ketv.)

2018 metai (I ketv.)


2017 metai (su nepriklausomo auditoriaus išvada)

2017 metai (III ketv.)

2017 metai (I pusm.)


2016 metai


2015 metai 

 

 AB Vilniaus šilumos tinklų reguliacinės apskaitos ataskaitos

2021 m. reguliacinės apskaitos ataskaita su nepriklausomo auditoriaus išvada

2020 m. reguliacinės apskaitos ataskaita su nepriklausomo auditoriaus išvada

2019 m. reguliacinės apskaitos ataskaita su nepriklausomo auditoriaus išvada
2018 m. reguliacinės apskaitos ataskaita su nepriklausomo auditoriaus išvada
2017 m. reguliacinės apskaitos ataskaita su nepriklausomo auditoriaus išvada

 

Duomenys apie sąnaudas

Duomenys apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąnaudas už 2021 metus

Duomenys apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąnaudas už 2020 metus

Duomenys apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąnaudas už 2019 metus
Duomenys apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąnaudas už 2018 metus
Duomenys apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sąnaudas už 2017 metus

 

RAS aprašas 

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas