Korupcijos prevencija

 

 

Siekdama būti skaidria, vakarietiškus standartus atitinkančia įmone, AB Vilniaus šilumos tinklai vadovaujasi bendrovėje galiojančia Kovos su korupcija politika.

Kovos su korupcija politikos tikslas – pašalinti korupcijos prielaidas bendrovėje, sukurti veiksmingą kovos su korupcija sistemą, ugdyti nepakantumo korupcijai nuostatas, užtikrinti stabiliai veikiantį miesto šilumos ūkį ir kurti skaidrią bei efektyvią bendrovę.

Politikoje išskirtos 7 prioritetinės sritys, keliančios daugiausiai rizikų. Probleminėmis sritimis laikomi viešieji pirkimai, privačių interesų derinimas, giminių ir draugų protegavimas ir kitos sritys. Šių sričių skaidrumui skiriama daugiausia dėmesio.

Bendrovės Kovos su korupcija politika taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, kitiems tarpininkams.

Vilniaus šilumos tinklai ne tik diegia ir taiko rizikos valdymo priemones įmonėje, bet įsipareigoja viešinti nustatytus korupcijos ar sukčiavimo atvejus. Turint informacijos apie rangovų ar trečiųjų asmenų daromą spaudimą bendrovės darbuotojams, skatinant juos nusižengti teisės aktams ir vidinėms bendrovėms instrukcijoms, bus informuotos teisėsaugos įstaigos.


Jei turite duomenų ar informacijos apie:

sukčiavimą, korupciją, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi  AB Vilniaus šilumos tinkluose

ir norite pranešti apie:

pavojų visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, apie neteisėtai ir neskaidriai Bendrovėje vykdomus viešuosius pirkimus, neteisėtą Bendrovei priklausančio turto panaudojimą ar padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymą nustatyti padarinių mastą,

Jūs galite:

      • užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą  ir atsiųsti ją el. paštu pranesk@chc.lt
      • pašto adresu pranesk@chc.lt atsiusti surašytą laisvos formos pranešimą, nurodant kuo tiksliau Jums žinomas faktines aplinkybes, tokias kaip:                                                                                                            - kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;                                            - sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;                                                                                                  - savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;                                                  -  pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius (jei įmanoma).
      • palikti pranešimą užpildžius formą Praneškite apie korupciją!. Pildydami formą, prašytume nurodykite visas aukščiau aprašytas aplinkybes.

Bendrovė garantuoja pranešėjų konfidencialumą.  


Korupcijos prevencijos dokumentai:

AB Vilniaus silumos tinklų  Darbuotojų etikos kodeksas

Neigiamos informacijos apie AB Vilniaus šilumos tinklų darbuotojus patikrinimo tvarkos aprašas

Sąrašas pareigybių, į kurias pretenduojančių asmenų atžvilgiu yra kreipiamasi dėl informacijos gavimo pagal korupcijos prevencijos įstatymą

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2017 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018 m.

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2019 m.

Dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarka

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir pirkimo procedūrose dalyvaujančių darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo, esant interesų konfliktui, tvarkos aprašas

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas


Pranešimai žiniasklaidai:

Nuo bebrų medžioklės iki pelių prisijaukinimo: lietuviškos prevencijos evoliucija

Vilniaus šilumos tinklai viešuosius pirkimus vykdys naudodami STT rekomendacijas

Vilniaus šilumos tinklų skyrių ir projektų vadovai dalyvavo viešųjų pirkimų situacijų seminare

Apie Kovos su korupcija politikos reikšmę bendrovei ir aplinkai

Kuriame naują organizacijos valdymo kultūrą

VŠT vykdo antikorupcijos mokymus


Įmonėje už korupcijos prevenciją atsakingas Aurimas Kudūkis, Rizikų valdymo skyriaus vadovas (tel. 8-688 36317, el. p. aurimas.kudukis@chc.lt)