Investicijos

2017 m. vasario  1 d . Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-817 yra suderintas 2017–2019 m. AB Vilniaus šilumos tinklai investicijų planas, pagal kurį bendrovė planuoja į tinklų ir sistemų plėtrą per trejus metus investuoti virš 70 milijonų eurų.

2017–2019 m. Vilniaus šilumos tinklai planuoja investuoti:

- 29.956.000 EUR į šilumos tiekimo tinklų modernizavimą ir rekonstravimą,
- iki 4.000.000 EUR į šilumos tiekimo tinklų plėtrą.

Per šiuos tris metus pasitelkiant ir Europos Sąjungos fondų paramą planuojama modernizuoti virš 8 km šilumos tiekimo tinklų (Savanorių pr., Paplaujos g., Didlaukio g., Aukštaičių g. ir kt.). Investicijos nukreiptos į seniausiai paklotus (1957–1986 m.) ir avaringiausius šilumos tiekimo tinklų ruožus, taip siekiant užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą ir sumažinti šilumos nuostolius šilumos tiekimo tinkluose.

Bendrovė planuoja investicijas ir į aplinkosauginių priemonių diegimą, siekdama sumažinti garo ir vandens šildymo katilų azoto oksidų išmetimus, į informacinių sistemų diegimą ir modernizavimą, į termofikacinių elektrinių, rajoninių ir vietinių katilinių įrengimų efektyvumo didinimą, biokuro naudojimo šilumos energijos gamybai pajėgumų didinimą.

2018 m. Vilniaus šilumos tinklų investicijos į tinklų ir sistemų plėtrą – 15.595.000 EUR.

Europos Sąjungos fondų parama