en ru pl

Investicijos

Vykdydami savo misiją, užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą ekonomiškai pagrįstomis kainomis, bei įgyvendindami viziją, būti moderni, efektyviai veikianti, vilniečių poreikius tenkinanti šilumos gamybos ir tiekimo įmonė, Vilniaus šilumos tinklai 2020-2022 m. į valdomą šilumos ūkį numato investuoti

 

Iš ES struktūrinių fondų ir Klimato kaitos programos lėšų, investicijų plano įgyvendinimui numatoma pritraukti

 

Numatomos investicijos yra skirtos:

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

Investicinis planas buvo suderintas ir patvirtintas 2020 m. birželio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-504.