Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE 2020 METŲ I KETVIRČIO

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR VALBYBOS NARIŲ ATLYGĮ

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketv. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius / Įmonės vadovas

1

7720

Aukščiausiojo lygio vadovai 

7

5159

Vidurinio lygmens vadovai

37

2812

Ekspertai - specialistai

270

1573

Darbininkai

255

1205

Darbuotojai iš viso:

572

1552

 

Pareigybės pavadinimas

Valdybos narių, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis atlygis (Eur)

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2020 m. I ketv. (Eur prieš mokesčius):

 

 

Valdybos nariai

5

2576

 

 

Didžiąją vadovų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji atlygio dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.

 


DUOMENYS APIE 2019 METŲ
VADOVŲ, DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR VALBYBOS NARIŲ ATLYGĮ

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2019 m. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius / Įmonės vadovas 1 6774

Aukščiausiojo lygio vadovai 

6

5587

Vidurinio lygmens vadovai

44

2703

Ekspertai - specialistai

281

1539

Darbininkai

273

1197

Darbuotojai iš viso:

605

1518

 

 

Pareigybės pavadinimas

Valdybos narių, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis atlygis (Eur)

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2019 m. (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai

5

2144

 

Didžiąją vadovų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji atlygio dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.