en ru pl

Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE 2021 METŲ II KETVIRČIO

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ IR VALBYBOS NARIŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2021 m. II ketvirtis

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis atlygis 2021 m. II ketvirtis (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius*, generalinio direktoriaus pavaduotojas, aukščiausio lygio vadovai

8

7462

Vidurinio lygmens vadovai

39

3728

Ekspertai - specialistai

289

1930

Darbininkai

232

1331

Visi darbuotojai iš viso:

568

1887

   

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2021 m. II ketvirtis (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai

4

3479

Audito komiteto nariai

2

381

       

*Generalinio direktoriaus vidutinis atlygis 2021 m. sudarė 12769 Eur, didžiąją dalį sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.

DUOMENYS APIE 2021 METŲ I KETVIRČIO

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ IR VALBYBOS NARIŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2021 m. I ketvirtis

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis atlygis 2021 m. I ketvirtis (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius*, generalinio direktoriaus pavaduotojas, aukščiausio lygio vadovai

8

6518

Vidurinio lygmens vadovai

40

3539

Ekspertai - specialistai

282

1918

Darbininkai

242

1324

Visi darbuotojai iš viso:

572

1846

   

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2021 m. II ketvirtis (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai**

5

3449

Audito komiteto nariai***

3

379

       

*Generalinio direktoriaus vidutinis atlygis 2021 m. sudarė 11644 Eur, didžiąją dalį sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.

**Iki 2021 m. vasario 19 d. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 (penkių) valdybos narių. Pareigas baigus vykdyti valdybos nariui Rokui Masiuliui, nuo  2021 m. vasario 19 d. Bendrovės valdyba sudaryta iš 4 (keturių) valdybos narių.

*** Iki 2021 m. vasario 19 d. Bendrovės audito komitetas sudarytas iš 3 (trijų) audito komiteto narių. Pareigas baigus vykdyti audito komiteto nariui Rokui Masiuliui, nuo  2021 m. vasario 19 d. Bendrovės audito komitetas sudarytas iš 2 (dviejų) audito komiteto narių.

 

DUOMENYS APIE 2020 METŲ

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ IR VALBYBOS NARIŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2020 m.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2020 m. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius*, generalinio direktoriaus pavaduotojas, aukščiausio lygio vadovai

8

6166

Vidurinio lygmens vadovai

37

3182

Ekspertai - specialistai

277

1774

Darbininkai

242

1283

Visi darbuotojai iš viso:

564

1716

   

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2020 m. (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai

5

2692

Audito komiteto nariai

3

379

       

*Generalinio direktoriaus vidutinis atlygis 2020 m. sudarė 9020 Eur, didžiąją dalį sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.

 

DUOMENYS APIE 2020 METŲ III KETVIRČIO

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR VALBYBOS NARIŲ ATLYGĮ

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2020 m. III ketv. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius / Įmonės vadovas

1

8506

Aukščiausiojo lygio vadovai 

7

5460

Vidurinio lygmens vadovai

36

3249

Ekspertai - specialistai

277

1789

Darbininkai

243

1254

Darbuotojai iš viso:

564

1713

 

Pareigybės pavadinimas

Valdybos narių, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis atlygis (Eur)

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2020 m. III ketv. (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai

5

2609

Audito komiteto nariai

3

379

 


DUOMENYS APIE 2020 METŲ II KETVIRČIO

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR VALBYBOS NARIŲ ATLYGĮ

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)*

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketv. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius / Įmonės vadovas

1

8939

Aukščiausiojo lygio vadovai 

7

5588

Vidurinio lygmens vadovai

36

3309

Ekspertai - specialistai

277

1861

Darbininkai

243

1357

Darbuotojai iš viso:

564

1798

* Priskaityta kintama atlygio dalis už 2019 m. pasiektus tikslus. 

 

Pareigybės pavadinimas

Valdybos narių, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis atlygis (Eur)

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2020 m. II ketv. (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai

5

2609

Audito komiteto nariai

3

379

 

 


 

DUOMENYS APIE 2020 METŲ I KETVIRČIO

VADOVŲ, DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR VALBYBOS NARIŲ ATLYGĮ

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketv. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius / Įmonės vadovas

1

7720

Aukščiausiojo lygio vadovai 

7

5159

Vidurinio lygmens vadovai

37

2812

Ekspertai - specialistai

270

1573

Darbininkai

255

1205

Darbuotojai iš viso:

572

1552

 

Pareigybės pavadinimas

Valdybos narių, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis atlygis (Eur)

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2020 m. I ketv. (Eur prieš mokesčius):

 

 

Valdybos nariai

5

2576

 

 

Didžiąją vadovų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji atlygio dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.

 


DUOMENYS APIE 2019 METŲ
VADOVŲ, DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ IR VALBYBOS NARIŲ ATLYGĮ

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2019 m. (Eur prieš mokesčius):

Generalinis direktorius / Įmonės vadovas 1 6774

Aukščiausiojo lygio vadovai 

6

5587

Vidurinio lygmens vadovai

44

2703

Ekspertai - specialistai

281

1539

Darbininkai

273

1197

Darbuotojai iš viso:

605

1518

 

 

Pareigybės pavadinimas

Valdybos narių, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis atlygis (Eur)

Bendrovės valdybos narių skaičius ir vidutinis atlygis 2019 m. (Eur prieš mokesčius):

Valdybos nariai

5

2144

 

Didžiąją vadovų atlygio dalį sudaro bazinis atlyginimas, kitą dalį sudaro kintama atlygio dalis, priklausanti nuo individualių ir bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji atlygio dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.