en ru pl

Mokėjimų atidėjimas

Rekordiškai išaugusi gamtinių dujų ir biokuro kaina, lemia kur kas didesnę 2021/2022 m. šildymo sezono   šilumos kainą bei didesnes sąskaitas mūsų klientams.

Mums rūpi klientai, todėl suprasdami, kad išaugusios sąskaitos už šilumą gali sukelti finansinių sunkumų, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe siūlome išeitį.

AB Vilniaus šilumos tinklai klientai turi galimybę atidėti 2021/2022 m. šildymo sezono sąskaitų mokėjimus. Tai reiškia, kad mokamos sąskaitos už šilumą suma šį sezoną būtų ne didesnė negu 35 proc. lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu.

Likusi dalis sumokama lygiomis dalimis pasibaigus šiam šildymo sezonui per pasirinktą terminą. Ši galimybė nebus taikoma automatiškai, todėl gyventojai turi patys nuspręsti, ar nori priemone pasinaudoti.

Kas gali pasinaudoti šia galimybe?

Šia galimybe pasinaudoti gali tik privatūs klientai. Toks mokėjimų atidėjimo modelis gali būti taikomas ir asmenims, gaunantiems kompensaciją šildymui. Tokiu atveju mokėjimai būtų skaičiuojami nuo sumos su pritaikyta kompensacija. Verslo klietams šis mokėjimų atidėjimo modelis nėra taikomas.

Kaip pasinaudoti galimybe atidėti dalies sąskaitos mokėjimą?

Šis mokėjimų atidėjimo modelis nebus taikomas automatiškai, todėl norint atidėti mokėjimus reikėtų kreiptis į Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo centrą, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, arba tel. 19118. Taip pat galima atvykti ir į Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3. Tarp bendrovės ir kliento bus pasirašomas Susitarimas, kuriame bus numatytos dalies mokėjimų atidėjimo sąlygos ir mokėjimo tvarka.

Kaip bus apskaičiuojama atidedama suma?

Atidedama suma sąskaitoje už kiekvieną mėnesį bus apskaičiuojama atsižvelgiant į praeitų metų atitinkamo mėnesio sąskaitą. Pavyzdžiui, jeigu pernai lapkričio mėnesį už šildymą ir karštą vandenį mokėjote 60 Eur, o šiemet sąskaitos suma 120 Eur, vadinasi, iki sąskaitoje numatyto termino turite mokėti 81 Eur. Likusi mokėjimo dalis, šiuo atveju 39 Eur, yra atidedama Jūsų pasirinktam terminui (iki 18 mėnesių).

Atidėtų mokėjimų sumą matysite ir seksite savo sąskaitoje atskiroje eilutėje.

SVARBU. Einamąsias sąskaitas būtina apmokėti laiku. Laiku nesumokėjus einamųjų sąskaitų su leistina mokėti suma delspinigiai bus skaičiuojami įprasta tvarka.

Kada reikės apmokėti atidėtus mokėjimus?

Pasibaigus šildymo sezonui atidėta mokėjimų suma bus proporcingai padalinta Susitarime pasirinktam atidėjimo laikotarpiui ir  pridedama prie einamojo mėnesio sąskaitos sumos. Pavyzdžiui,  atidėta suma yra 300 Eur, pasirinktas apmokėjimo terminas - iki kito šildymo sezono pradžios (6 mėn.). Vadinasi, per mėnesį mokėsite po 50 Eur  (300 Eur / 6 mėn. = 50 Eur per mėnesį).

SVARBU. Nesilaikant Susitarime numatyto mokėjimo grafiko, Susitarimas nutraukiamas ir skolos išieškojimas vyksta įprasta tvarka.

Per kiek laiko galėsiu sumokėti atidėtą sumą?

Atidėtą sumą galėsite sumokėti Susitarime numatytu laikotarpiu - nuo 1 iki 18 mėnesių. 

Ar turėsiu mokėti palūkanas?

Taip. Atidėjus įmokas bendrovė negaus pajamų, todėl bus priversta skolintis iš bankų. Dėl šios priežasties pasirinkus mokėjimo atidėjimą bus skaičiuojamos ir palūkanos, ne didesnes 5 Eur per metus. 

Iki kada galiu kreiptis dėl mokėjimų atidėjimo?

Dėl mokėjimo atidėjimo galima kreiptis bet kada iki 2021/2022 m. šildymo sezono pabaigos.

Ar galėsiu sumokėti atidėtą sumą anksčiau, negu numatyta Susitarime?

Taip, galėsite. Atidėtą sumą apmokėjus anksčiau, negu numatyta Susitarime, jis automatiškai nustos galioti. Toliau už suteiktas paslaugas atsiskaitykite įprasta tvarka.

Kas bus, jeigu atidėtos įmokos nesumokėsiu laiku arba mokėjimą pradelsiu?

Nesilaikant Susitarime numatyto mokėjimo grafiko, Susitarimas nutraukiamas ir skolos išieškojimas vyks įprasta tvarka.

Kas nutiks, jeigu susitarimo nepasirašysiu ir laiku neapmokėsiu einamosios sąskaitos?

Laiku nesumokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai, o susidarius įsiskolinimui skola išieškoma įstatymų numatyta tvarka.