en ru pl

2022 m. birželio mėn. karšto vandens kainos verslui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-259 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB Vilniaus šilumos tinklai“ nustatymo nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, 2022 m. birželio mėn. bus taikomos tokios karšto vandens kainos.

2022 m. birželio mėn. taikomos karšto vandens kainos verslo klientams

Mato vnt.

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Kaina be PVM

Kaina su 21 proc. PVM

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams

Eur/m3

0,52

7,24

7,76

9,39

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams

Eur/m3

0,62

7,02

7,54

9,12

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

Eur/apsk.pr./mėn.

-

-

0,74

0,90