en ru pl

2017 m. rugpjūčio mėn. karšto vandens kainos verslui

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-252 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nustatymo“ nustatė karšto vandens kainos dedamąsias, kurios taikomos nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, 2017 m. rugpjūčio mėn. bus taikomos tokios karšto vandens kainos.

2017 m. rugpjūčio mėn. taikomos karšto vandens kainos    verslo klientams

Mato vnt.

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Kaina be PVM

Kaina su 21 proc. PVM

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams

Eur/m3

0,62

3,63

4,25

5,14

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams

Eur/m3

0,62

3,45

4,07

4,92

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

Eur/apsk.pr./mėn.

-

-

0,78

0,94