en ru pl

2017 m. liepos mėn. karšto vandens kainos verslui

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-252 ,,Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB ,,Vilniaus šilumos tinklai“ nustatymo nustatė karšto vandens kainos dedamąsias, tačiau jos vartotojams bus taikomos tik nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

Atitinkamai, Bendrovė šiuo metu vadovaujasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459, kuriuo buvo nustatytos UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens kainos dedamosios.

Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, 2017 m. liepos mėn. bus taikomos tokios karšto vandens kainos.

2017 m. liepos mėn. taikomos karšto vandens kainos verslo klientams Mato vnt. Pastovioji dedamoji Kintamoji dedamoji Papildoma dedamoji* Kaina be PVM Kaina su 21 proc. PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0,64 3,61 - 0,10 4,15 5,02
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams
Eur/m3 0,64 3,44 - 0,10 3,98 4,82
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis Eur/apsk.pr./mėn. - - - 0,78 0,94

* Karšto vandens papildoma dedamoji verslo klientams: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-336 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ nustatymo“ pakeitimo“ nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“ 2014 m. gegužės 1 d. – 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu gavo papildomų 10,4 tūkst. Eur pajamų, susidariusių dėl geriamojo vandens faktinių bei nustatant karšto vandens kainas įvertintų kainų skirtumo. Paskirsčius papildomai gautas 10,4 tūkst. Eur pajamas realizuoto karšto vandens kiekiui apskaičiuojama 0,10 Eur/m3 papildoma dedamoji, kuri taikoma karšto vandens vartotojų grupei, karštą vandenį naudojančiai komerciniams tikslams (kitiems vartotojams).