en ru pl

2017 m. birželio mėn. karšto vandens kainos verslui

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo 2017 m. kovo 30 d. pradėjo vykdyti centralizuotą šilumos energijos tiekimo veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kol kas nėra patvirtinusi įmonės karšto vandens dedamųjų, bendrovė šiuo metu vadovaujasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459, kuriuo buvo nustatytos UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens kainos dedamosios.


Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, 2017 m. birželio mėn. bus taikomos tokios karšto vandens kainos.

2017 m. birželio mėn. taikomos karšto vandens kainos verslo klientams Mato vnt. Pastovioji dedamoji Kintamoji dedamoji Papildoma dedamoji* Kaina be PVM Kaina su 21 proc. PVM
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams Eur/m3 0,64 3,65 - 0,10 4,19 5,07
Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams
Eur/m3 0,64 3,47 - 0,10 4,01 4,85
Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis Eur/apsk.pr./mėn. - - - 0,78 0,94

* Karšto vandens papildoma dedamoji verslo klientams: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-336 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ nustatymo“ pakeitimo“ nustatė, kad UAB „Vilniaus energija“ 2014 m. gegužės 1 d. – 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu gavo papildomų 10,4 tūkst. Eur pajamų, susidariusių dėl geriamojo vandens faktinių bei nustatant karšto vandens kainas įvertintų kainų skirtumo. Paskirsčius papildomai gautas 10,4 tūkst. Eur pajamas realizuoto karšto vandens kiekiui apskaičiuojama 0,10 Eur/m3 papildoma dedamoji, kuri taikoma karšto vandens vartotojų grupei, karštą vandenį naudojančiai komerciniams tikslams (kitiems vartotojams).