en ru pl

2017 m. balandžio mėn. karšto vandens kainos verslui

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ nuo 2017 m. kovo 30 d. pradėjo vykdyti centralizuotą šilumos energijos tiekimo veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kol kas nėra patvirtinusi Bendrovės karšto vandens dedamųjų, Bendrovė šiuo metu vadovaujasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-459, kuriuo buvo nustatytos UAB „Vilniaus energija“ karšto vandens kainos dedamosios.

Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, nuo 2017 m. balandžio 1 d. taikomi tokie karšto vandens kainos kintamosios dedamosios dydžiai (be PVM):

- kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučiuose namuose: Tkv kd – 3,63 Eur/m³

- kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučiuose namuose: Tkv kd – 3,46 Eur/m³

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. taikoma tokia galutinė karšto vandens kaina:

1. Karšto vandens kaina (be PVM):
1.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams:
1.1.1. gyventojams (buitiniams vartotojams) – 4,27 Eur/m³;
1.1.2. komerciniams (verslo) vartotojams – 4,17 Eur/m³;
1.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams:
1.2.1. gyventojams (buitiniams vartotojams) – 4,10 Eur/m³;
1.2.2. komerciniams (verslo) vartotojams – 4,00 Eur/m³;

2. Karšto vandens kaina, gyventojams (buitiniams vartotojams, su 9 proc. PVM):
2.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams – 4,65 Eur/m³;
2.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams – 4,47 Eur/m³;

3.Karšto vandens kaina, komerciniams (verslo) vartotojams (su 21 proc. PVM):
3.1. kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams – 5,05 Eur/m³;
3.2. kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams – 4,84 Eur/m³.