en ru pl

2022 m. kovo mėn. karšto vandens kainos gyventojams

2022 m. kovo mėn. karšto vandens kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-252 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų AB Vilniaus šilumos tinklai nustatymo“ nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

Atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio šilumos ir geriamojo vandens (su nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainomis) kainas, 2022 m. kovo mėn. bus taikomos tokios karšto vandens kainos.

2022 m. kovo mėn. taikomos karšto vandens kainos gyventojams

Mato vnt.

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Kaina be PVM

Kaina su 9 proc. PVM

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams

Eur/m3

0,62

6,47

7,09

7,73

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas ne daugiabučių namų vartotojams

Eur/m3

0,62

6,15

6,77

7,38

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis – 0,74 Eur/apsk.pr./mėn. (be PVM) arba 0,90 Eur/apsk.pr./mėn. (su 21 proc. PVM).