en ru pl

Šilumos punkto modernizacija

Šilumos punktas yra vienas esminių namo vidaus inžinerinių įrenginių, tiesiogiai susijusių su karšto vandens ir šilumos tiekimu. Efektyviai veikiantis šilumos punktas užtikrina kokybišką šilumos tiekimą Jūsų būstui ir efektyvų šilumos energijos vartojimą. Atnaujinus šilumos punktą su priklausomąja sistema (elevatorinį) arba atnaujinus jau automatizuotą būtų galima sutaupyti apie 15 proc. šilumos energijos.

Jeigu daugiabučio namo šilumos punktas yra neautomatizuotas, jo įrenginiai negali tinkamai reaguoti į lauko temperatūros pokyčius. Tokiu atveju efektyviai reguliuoti gyventojams tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį yra sunku arba net neįmanoma, o tokio tipo sistema tikrai nepadeda taupyti šilumos namuose. 


KODĖL VERTA MODERNIZUOTI ŠILUMOS PUNKTĄ? 

  • Automatizavus šilumos punktą, šildymo sistemoje automatiškai palaikoma vartotojo pasirinkta norima temperatūra. Taip pat galima programuoti individualius vartotojo nustatymus (pavyzdžiui, nustatyti žemesnę temperatūrą naktimis). Patalpos neperšildomos pereinamuoju metu – šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje. 

  • Automatizuoto šilumos punkto šilumos sistemų balansavimo įranga suteikia galimybę tolygiai reguliuoti namo vidaus sistemos srautus, cirkuliuojančius šildymo sistemoje, ir užtikrinti, kad visas namo patalpas pasiektų vienodas šilumos kiekis. Tai leidžia išvengti problemos, kai vienoje pastato dalyje radiatoriai būna perkaitinami, o kitoje nepakankamai šyla. Tinkamai sumontuota ir prižiūrima šilumos balansavimo įranga daugiabutyje name leidžia tolygiai paskirstyti šilumą ir ekonomiškai ją vartoti bei taupyti.

  • Automatizuotų šilumos punktų valdytojai turi galimybę patys priimti sprendimą dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos. Butų/patalpų savininkai sezono pradžią ir pabaigą, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, gali nustatyti savo nuožiūra, butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (turi būti surinkta 50 proc. + 1 butų savininkų balsų).

PARAMa ŠILUMOS PUNKTO MODERNIZAVIMUI 

Mūsų duomenimis, šiuo metu Vilniaus mieste yra apie 500 senų, nusidėvėjusių šilumos punktų, kuriuos būtina atnaujinti. Tam institucijos siūlo net keletą paramos programų, kurios finansuotų ženklią dalį išlaidų, reikalingų priklausomų šilumos punktų modernizavimui.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAMA 

Ši programa remia daugiabučių ir individualių (vienbučių ir dvibučių) gyvenamųjų namų šilumos punktų su priklausomąja sistema atnaujinimą (modernizavimą) ir balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą. Namų, atitinkančių šias sąlygas sąrašą, galite rasti čia.

Paramos intensyvumas: iki 50 proc.
Kreipimosi terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.  
Paramos tvarkos aprašą rasite čia


Dėl šios paramos ir konsultacijos prašome kreiptis mob. tel. 8-656 35408 (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.) arba el. paštu modernizacija@chc.lt