2018 m. sausio mėn. šilumos kainos gyventojams

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr.O3-107 „Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (Bendrovė) bazinės kainos dedamąsias, o Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.1-905 „Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ patvirtino šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

2018 m. sausio mėn. taikomos galutinės šilumos kainos gyventojams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su  9 % PVM

Vienanarė šilumos kaina

ct/kWh

4,63

5,05

arba

Vienanarė šilumos kaina pasirinkusiems pastovų (mėnesinį) mažmeninio aptarnavimo mokestį

ct/kWh

4,58

4,99

Mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams pasirinktinai:

mažmeninio aptarnavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį

ct/kWh

0,05

0,05

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį už kilovatą

Eur/mėn./kW

0,38

0,41

mažmeninio aptarnavimo kaina per mėnesį vartotojui

Eur/mėn.

0,48

0,52

2018 m. sausio mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kaina yra 5,05 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).  

Pastovioji kainos dedamoji 2018 m. sausio mėn. yra 1,07 ct/kWh ir sudaro 21,2 proc. visos kainos. Iš to skaičiaus 0,33 ct/kWh sudaro personalo sąnaudos, 0,25 ct/kWh – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, 0,16 ct/kWh – investicinė grąža, 0,15 ct/kWh – einamojo remonto sąnaudos ir 0,18 ct/kWh – kitos sąnaudos.

Kintamoji kainos dedamoji 2018 m. sausio mėn. yra 3,56 ct/kWh ir sudaro 70,5 proc. visos kainos, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro ir pirktos šilumos kainas.

Pridėtinės vertės mokestis (9 proc.) 2018 m. sausio mėn. yra 0,42 ct/kWh ir sudaro 8,3 proc. visos kainos.