en ru pl

Mokėjimų atidėjimas

Enegetikos išteklių krizė lėmė išaugusias šilumos kainas. Mums rūpi klientai, todėl suprantame, kad sąskaitos už šildymą reikšmingai veikia klientų biudžetą. Kviečiame pasinaudoti mokėjimų atidėjimo galimybe. 

Šia galimybe pasinaudoję klientai galės mokėti 50  % einamojo mėnesio sąskaitos sumos. Pvz., jei 2022 m. lapkričio mėn.  sąskaita už suteiktas paslaugas yra 120,00 Eur, iki sąskaitoje nurodyto termino galėsite mokėti 60,00 Eur (120,00 Eur – 50 %) . Sumą, viršijančią 50 %  Eur galėsite apmokėti šildymo sezonui pasibaigus, per 6 mėnesius. Ši galimybė nebus taikoma automatiškai, todėl gyventojai turi patys nuspręsti, ar nori priemone pasinaudoti.

Kas gali pasinaudoti šia galimybe?

Šia galimybe pasinaudoti gali tik privatūs klientai. Toks mokėjimų atidėjimo modelis gali būti taikomas ir asmenims, gaunantiems kompensaciją šildymui. Tokiu atveju mokėjimai būtų skaičiuojami nuo sumos su pritaikyta kompensacija. Verslo klientams šis mokėjimų atidėjimo modelis nėra taikomas.

Kaip pasinaudoti galimybe atidėti dalies sąskaitos mokėjimą?

Šis mokėjimų atidėjimo modelis nebus taikomas automatiškai, todėl norint atidėti mokėjimus reikėtų kreiptis į Vilniaus šilumos tinklų Klientų aptarnavimo centrą, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, arba tel. 19118. Taip pat galima atvykti ir į Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo skyrių, adresu Konstitucijos pr. 3. Tarp bendrovės ir kliento bus pasirašomas Susitarimas, kuriame bus numatytos dalies mokėjimų atidėjimo sąlygos ir mokėjimo tvarka.

Kaip bus apskaičiuojama atidedama suma?

Susitarimą dėl mokėjimo atidėjimo pasirašę klientai galės mokėti 50 % einamosios sąskaitos mokėtinus sumos, likusi dalis bus atidėta iki šildymo sezono pabaigos. Pavyzdžiui, jei 2022 m. lapkričio mėn.  sąskaita už suteiktas paslaugas yra 120,00 Eur, iki sąskaitoje nurodyto termino galėsite mokėti 60,00 Eur (120,00 Eur – 50 %) . Sumą, viršijančią 50 %  Eur galėsite apmokėti šildymo sezonui pasibaigus. Atidėtų mokėjimų sumą matysite ir seksite savo sąskaitoje atskiroje eilutėje. 

SVARBU. Einamąsias sąskaitas būtina apmokėti laiku. Laiku nesumokėjus einamųjų sąskaitų su leistina mokėti suma delspinigiai bus skaičiuojami įprasta tvarka. Nesilaikant Susitarime numatyto mokėjimo grafiko, Susitarimas bus nutraukiamas ir skolos išieškojimas vyks įprasta tvarka.  Bet kada galite nutraukti Susitarimą, jei mokėjimo atidėjimas Jums tampa nereikalingas.  

Kada reikės apmokėti atidėtus mokėjimus?

Pasibaigus šildymo sezonui atidėta mokėjimų suma bus proporcingai padalinta 6 mėnesių mokėjimo terminui ir pridedama prie einamojo mėnesio sąskaitos sumos. Pavyzdžiui,  atidėta suma yra 300 Eur. Vadinasi, per mėnesį mokėsite po 50 Eur  (300 Eur : 6 mėn. = 50 Eur per mėnesį).

SVARBU. Nesilaikant Susitarime numatyto mokėjimo grafiko, Susitarimas nutraukiamas ir skolos išieškojimas vyksta įprasta tvarka.

Per kiek laiko galėsiu sumokėti atidėtą sumą?

Atidėtą sumą galėsite sumokėti Susitarime numatytu laikotarpiu - per 6 mėnesius. 

Ar turėsiu mokėti palūkanas?

Ne, palūkanos mokėjimo atidėjimams nėra taikomos. 

Iki kada galiu kreiptis dėl mokėjimų atidėjimo?

Dėl mokėjimo atidėjimo galima kreiptis bet kada iki 2022-2023 m. šildymo sezono pabaigos.

Ar galėsiu sumokėti atidėtą sumą anksčiau, negu numatyta Susitarime?

Taip, galėsite. Atidėtą sumą apmokėjus anksčiau negu numatyta Susitarime, jis automatiškai nustos galioti. Toliau už suteiktas paslaugas mokėsite įprasta tvarka.

Kas bus, jeigu atidėtos įmokos nesumokėsiu laiku arba mokėjimą pradelsiu?

Nesilaikant Susitarime numatyto mokėjimo grafiko, Susitarimas nutraukiamas ir skolos išieškojimas vyks įprasta tvarka.

Kas nutiks, jeigu susitarimo nepasirašysiu ir laiku neapmokėsiu einamosios sąskaitos?

Laiku nesumokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai, o susidarius įsiskolinimui skola išieškoma įstatymų numatyta tvarka.