en ru pl

Informacija apie sutartis

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galioja šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartinės sąlygos, kurios reglamentuoja abiejų šalių tarpusavio santykius, pareigas, teises ir atsakomybę.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Dėl šilumos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo.


Pasikeitus patalpų savininkui ar įsigijus patalpas, dokumentus, reikalingus sutarčiai sudaryti, galite pateikti elektroniniu paštu info@chc.lt, naudodamiesi forma „Klauskite–atsakome“ arba atvykę į AB Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.


Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai:

  • buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų  centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
  • priėmimo - perdavimo aktas (jeigu pasirašėte);
  • pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių (jeigu bute nėra karšto vandens skaitiklių);
  • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

 Atvykus į klientų aptarnavimo centrą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Tipinės sutartys

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties bendrosios sąlygos
Šilumos pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju (patalpų savininku) specialiosios sąlygos


Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų sutikslinimo