en ru pl

2022-2023 m. šildymo sezonas

Mes, kaip ir kiti Europos šilumos tiekėjai, atsakingai ruošiamės vienam sunkiausių šildymo sezonų.

Geopolitinei situacijai išliekant labai sudėtingai, gamtinių dujų kaina vis siekia naujas aukštumas. Rusija tęsia konvencinį ir dujų karą, todėl neatmestinas variantas, kad šaltuoju metų laiku Europoje dujų paklausa gali būti didesnė už pasiūlą. Gamtinės dujos yra viena iš kuro rūšių, kurią naudojame šilumai ir karštam vandeniui gaminti.

Sudėtingi laikai reikalauja sunkių sprendimų. Mūsų tikslas – užtikrinti gyvybiškai svarbią šilumą ir karštą vandenį šaltuoju sezonu vilniečių namuose. Artėjančiam šildymo sezonui svarstome planą „B“ – turėti galimybę laikinai gamtines dujas pakeisti mažasieriu mazutu.

Suprantame, kad tokie svarstymai klientams ir miesto gyventojams kelia klausimų, todėl pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kodėl svarstoma galimybė 2022-2023 m. šildymo sezonu deginti mažasierį mazutą?

Esant dabartinei geopolitinei situacijai, o Rusijai vis labiau šantažuojant Europą dėl gamtinių dujų tiekimo, privalome atsakingai vertinti visas galimas rizikas ir joms ruoštis. Dabartiniai Rusijos veiksmai rodo, kad žiemą Europa gali susidurti su nestabiliu dujų tiekimu. Tokie veiksmai darytų įtaką ir Lietuvai.

Mes, kaip šilumos tiekėjas, tokioje situacijoje didžiausią prioritetą teikiame gyvybiškai svarbių paslaugų – šilumos ir karšto vandens tiekimo – užtikrinimui mūsų klientams. Deja, ateinantis šildymo sezonas bus vienas sunkiausių istorijoje, todėl neišvengiamai turime daryti sunkius, bet svarbius pasirinkimus.

Galimybė ateinantį šildymo sezoną kaip vieną iš kuro rūšių naudoti mažasierį mazutą būtų tik laikina priemonė, leisianti užtikrinti nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą vilniečiams. Alternatyvų bei laikinų sprendimų ieškoti priverstos ir kitos Europos šalys ar miestai.

Ar tokiam sprendimui įgyvendinti reikėtų papildomų investicijų?

Kaip rezervinis kuras mazutas Vilniuje bei kituose šalies miestuose naudotas ir anksčiau.

Gamtinėms dujoms ir biokurui tapus pagrindinėmis kuro rūšimis, mazuto infrastruktūra nebuvo demontuota ir išliko Vilniaus termofikacinės elektrinės Nr. 2 teritorijoje. Pirminiais mūsų vertinimais tam, kad būtų galimybė deginti mazutą, reikia atnaujinti mazuto priėmimo, saugojimo, tiekimo į katilus sistemas. Taip pat būtina atnaujinti geležinkelio atšaką, kuria elektrinę pasiektų mazutas. Papildomos įrangos montuoti nereikėtų, tik atlikti esamos mazuto infrastruktūros atnaujinimo ir bandymų darbus.

Mūsų katiluose praeityje buvo atlikti rekonstrukcijų darbai, kurių metu pakeisti dujiniai degikliai. Jie suteikia galimybę deginti ne tik gamtines dujas, bet ir mazutą.

Kuo skirtųsi mazuto deginimas anksčiau ir šį šildymo sezoną?

Praeityje kaip rezervinė kuro rūšis naudotas taršesnis, 3 proc. mazutas. Dabar būtų naudojamas mažasieris, 1 proc. mazutas, kurio poveikis aplinkai būtų žymiai mažesnis.

Taip pat dėl atnaujintų degiklių mažasierį mazutą būtų galima deginti efektyviai, kad generuojamos emisijos būtų kaip įmanoma mažesnės.

Kiek laiko mažasieris mazutas būtų naudojamas kaip alternatyvi kuro rūšis?

Mažasieris mazutas kaip alternatyvi kuro rūšis būtų naudojama laikinai – apie 6 mėnesius. Priklausomai nuo lauko oro temperatūros, dalį vilniečiams reikiamos šilumos energijos pagaminame naudodami tik biokurą. Vėstant orams ir augant šilumos energijos poreikiui, pradedamas naudoti ir kitas kuras – gamtinės dujos.

Taigi mažasieris mazutas kaip kuras būtų naudojamas tik tuomet, kai ateinantį šildymo sezoną reikėtų patenkinti didesnį šilumos poreikį. Toks drastiškas, bet reikalingas sprendimas būtų laikinas. Kitąmet UAB „Ignitis“ valdomoje Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje turėtų būti paleistas biokuro blokas, todėl didžioji dalis šilumos Vilniuje būtų gaminama iš biokuro.

Kokios rūšies mazutas būtų naudojamas?

Tuo atveju, jeigu laikinai 2022-2023 m. šildymo sezono metu tektų naudoti mažasierį mazutą, jis būtų žymiai mažiau taršesnis lyginant su praeityje degintu 3 proc. mazutu. Minėtu atveju šilumos gamybai būtų naudojamas tik mažasieris, iki 1 proc. sieros turintis mazutas.

Ar šilumai gaminti būtų naudojamos ir kitos kuro rūšys?

Taip. Priėmus sprendimą laikinai, tik šį šildymo sezoną deginti mažasierį mazutą, jis netaptų pagrindine kuro rūšimi, o tik papildytų jau esamas.

Šiluma Vilniuje ištisus metus gaminama naudojant biokurą, taip pat iš šios rūšies kuro pagaminta šiluma yra superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, todėl daugiau nei pusė Vilniaus miestui reikiamos šilumos energijos yra pagaminama iš biokuro. Šilumos poreikis išauga tuomet, kai termometro stulpelis leidžiasi žemyn ir atšąla. Tokiu atveju paprastai jungiami dujiniai katilai, kurie pagamina trūkstamą šilumos kiekį.

Kaip šio kuro naudojimas paveiktų šilumos kainą?

Naudojamos kuro rūšies kaina itin svarbi dedamoji, kuri lemia galutinę šilumos kainą klientams. Šiuo metu energetikos išteklių rinkoje yra daug neapibrėžtumų. Svarstant mažasierio mazuto deginimo alternatyvą Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) vertina, kad šilumos kaina galėtų išlikti panašiame lygyje, koks buvo praėjusių metų šildymo sezoną arba net šiek tiek mažesnė. 

Gamtinių dujų kaina šiuo metu yra apie 2,5 karto didesnė nei mažasierio mazuto. Skaičiuojama, kad naudojant mažasierį mazutą kaip vieną iš kuro rūšių vidutinė šilumos kaina galėtų siekti 8-9 ct/kWh. Naudojant gamtines dujas, šiluma galėtų kainuoti apie 16-17 ct/kWh.

Kada bus priimtas sprendimas dėl mažasierio mazuto deginimo?

Sprendimas dėl mažasierio mazuto, kaip vieno iš keturių kuro rūšių naudojimo, bus priimtas iki šildymo sezono pradžios.