en ru pl

DUK

1. Kaip sudaryti Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį?

Pasikeitus būsto savininkui ar įsigijus būstą, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu būdu, naudodamiesi forma „Klauskite-atsakome, elektroniniu paštu info@chc.lt arba atvykę į Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (gyvenamosios paskirties patalpoms – butams):

 • buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
 • pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių (jeigu bute neįrengtas karšto vandens skaitiklis (-iai));
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (negyvenamosioms komercinės paskirties patalpoms):

 • patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
 • juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo).

Jei esate patalpų nuomininkas, papildomai prašome pateikti:

 • patalpų nuomos arba panaudos sutartį;
 • turto perdavimo-priėmimo aktą.

 

2. Kaip prisijungti prie savitarnos svetainės?

Norėdami prisijungti prie savitarnos svetainės, įveskite Kliento kodą ir pirminį slaptažodį (Pav 1.) bei paspauskite mygtuką „PRISIJUNGTI“.

Kliento kodas yra nurodytas Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje arba Vilniaus šilumos tinklų pateiktoje sąskaitoje.

Jei pamiršote / nežinote slaptažodžio, panaudokite slaptažodžio priminimo funkciją (Pav. 2).

Pav. 1

 

Pav. 2

 

 

3. Ką rasite prisijungę prie savitarnos svetainės?

Prisijungę prie savitarnos svetainės gausite visą jums aktualią informaciją:

 • jums skirtas sąskaitas – einamojo mėnesio ir sąskaitų istoriją;
 • mokėjimų istoriją;
 • apskaitos prietaisų rodmenis, kai duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu;
 • pranešimus apie laikiną šilumos ir karšto vandens išjungimą.

Turėsite galimybę:

 • pasirinkti sąskaitos pristatymo būdą;
 • pateikti ir atnaujinti savo kontaktus;
 • pateikti savo prašymus ir klausimus;
 • deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis (jei jūsų bute nėra įrengti nuotoliniu būdu nuskaitomi karšto vandens skaitikliai).
4. Ar galima apmokėti sąskaitą prisijungus prie savitarnos svetainės?

Savitarnos svetainė – patogiausias ir greičiausias būdas apmokėti sąskaitą už suteiktas paslaugas. Pagrindiniame lange visuomet rasite tikslią mokėtiną sumą. Norėdami apmokėti sąskaitą tiesiog spauskite mygtuką MOKĖTI. 

Jei norite apmokėti didesnę ar mažesnę sumą negu yra nurodyta, mokėtinos sumos langelyje esančią informaciją galite koreguoti. Pasirinkę savo banką, paslaugos teikėjo "Neo Finance" būsite nukreipti į Jūsų el. bankininkystės prisijungimo langą. Prisijungę prie savo el. bankininkystės užbaigsite mokėjimą.

Taip pat sąskaitas galite apmokėti naudodamiesi Vienasaskaita.lt ir Ignitis.lt paslaugomis.

5. Kaip sužinoti, kiek mokėti už šilumą ir karštą vandenį?

Mokėtiną sumą galite sužinoti:

 • prisijungę prie savitarnos svetainės;
 • gavę pranešimą elektroniniu paštu apie sąskaitos pateikimą;
 • paskambinę trumpuoju numeriu 19118 arba telefonu + 370 5 236 1030 (šiuo numeriu galite skambinti tiek būdami Lietuvoje, tiek ir už jos ribų).

Detalią informaciją apie priskaitymą, skolą ar permoką rasite sąskaitoje prisijungę prie savitarnos svetainės.

6. Kaip deklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis?

Jei Jūsų bute (patalpose) nėra įrengtų nuotoliniu būdu nuskaitomų karšto vandens skaitiklių, karšto vandens suvartojimą galite deklaruoti:

5.1. Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje;
5.2. jūsų interneto banke atsiskaitydami už komunalines paslaugas skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“;
5.3. apmokėdami gautą sąskaitą nurodytose įmokų surinkimo vietose.

 

5.1. Savitarnos svetainėje karšto vandens skaitiklių rodmenis galite deklaruoti skiltyje „Rodmenų deklaravimas“ (Sąskaitos >> Rodmenų deklaravimas), nuo einamojo mėnesio 21 d. 00:00 val. iki paskutinės einamojo mėnesio dienos 23:29 val. imtinai (Pav. 3), įrašydami rodmenį „Rodmuo IKI“ (4 pav.).

Pav. 3

Pav. 4

5.2. Jei sąskaitas už paslaugas apmokate interneto banke

 • stulpelyje Nuo nurodykite Jums pateiktoje sąskaitoje rodmenį Nuo;
 • stulpelyje Iki įrašykite mokėjimo dieną nurašytą karšto vandens skaitiklio rodmenį (-is);
 • skirtumas ir mokėtina suma bus apskaičiuoti automatiškai.

Jeigu jūsų bute (patalpose) yra įrengti keli karšto vandens skaitikliai, kiekvieno jų rodmenis deklaruokite atskirai. Kelių skaitiklių rodmenys neturi būti sumuojami ir įrašomi į vieną laukelį „IKI“.

 

5.3. Jei gaunate popierinę sąskaitą, pirmojo lapo apačioje rasite lentelę, kurioje yra paliktas laisvas langelis įrašyti Jūsų karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenį.

 

7. Ką daryti, jei negavote sąskaitos už Vilniaus šilumos tinklų suteiktas paslaugas?

Savo sąskaitas galite peržiūrėti prisijungę prie Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainės.

Jei negavote sąskaitos už suteiktas paslaugas iki mėnesio 15 dienos, prašome kreiptis į Vilniaus šilumos tinklus užpildydami „Klauskite - atsakome“ formą bendrovės tinklapyje www.chc.lt arba skambindami klientų aptarnavimo telefonu 19118.

8. Kaip ir kur atsiskaityti už suteiktas paslaugas?

Norint sumokėti už Vilniaus šilumos tinklų suteiktas paslaugas jums reikia:

 • žinoti savo kliento kodą, kurį sudaro 7 skaičiai (arba raidė „V“ ir 6 skaičiai) ir mokėtiną sumą („Mokėti iš viso“);
 • jeigu jūsų karšto vandens skaitiklių rodmenys nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu, prieš atliekant mokėjimą būtina sudeklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis;
 • pasirinkti jums tinkamiausią atsiskaitymo būdą: sumokėti ir deklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis internetu ar įmokų priėmimo vietose.

Visą reikalingą informaciją apie atsiskaitymą už paslaugas rasite čia. 

9. Kaip užsisakyti E. sąskaitą?

E. sąskaita – tai jūsų elektroninės bankininkystės paskyroje teikiama nemokama elektroninė sąskaita, kurią galima apmokėti vienkartiniu mokėjimu arba pasirinkti automatinį E. sąskaitų apmokėjimą kiekvieną mėnesį.

Užsisakius E. sąskaitos automatinio apmokėjimo paslaugą banke, jūsų pasirinktą (ar banko nustatytą) dieną, jums pateiktoje E. sąskaitoje nurodytą mokėtiną sumą, kiekvieną mėnesį bankas iš jūsų atsiskaitomosios sąskaitos perves į Vilniaus šilumos tinklų atsiskaitomąją sąskaitą, jeigu tą dieną Jūsų banko atsiskaitomojoje sąskaitoje bus pakankamas piniginių lėšų likutis. Informaciją apie atliktą mokėjimą jūs galėsite patikrinti savo banko atsiskaitomosios sąskaitos išraše.

Užsisakyti E. sąskaitas ir pagal jas atsiskaityti gali šių bankų klientai:
AB „Citadele“ bankas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
AB Luminor Bank
UAB Medicinos bankas
AB SEB bankas
AB Swedbank
AB Šiaulių bankas.
 

Prašymą gauti E. sąskaitą galite pateikti nurodytų bankų:

 • jūsų internetinės bankininkystės paskyroje;
 • paskambinę į banką;
 • banko klientų aptarnavimo padaliniuose.

Užsisakant Vilniaus šilumos tinklų E. sąskaitą interneto banke, būtina susipažinti su jos teikimo sąlygomis.Banke pateikdami prašymą gauti E. sąskaitą, patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su E. sąskaitų teikimo sąlygomis.

Nuo prašymo gauti E. sąskaitą pateikimo banke dienos popierinė Vilniaus šilumos tinklų sąskaita nespausdinama ir nesiunčiama. Šią sąskaitą galite peržiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie savo paskyros Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje.

Klientas, kuris pageidauja pateikti banke prašymą gauti E. sąskaitą, tačiau jo patalpose karšto vandens skaitiklių rodmenys nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu ir šiuos rodmenis klientas deklaruoja pats, mokestis už suvartotą karštą vandenį per mėnesį gali būti apskaičiuotas pagal kliento su Vilniaus šilumos tinklais suderintą fiksuotą vidutiniškai per mėnesį suvartojamo karšto vandens kiekį (m3) arba Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje kliento kiekvieną mėnesį deklaruotus karšto vandens skaitiklių rodmenis.

Vidutinį suvartojamo karšto vandens kiekį per mėnesį galite sužinoti paskambinę klientų aptarnavimo telefonu 19118, užpildydami „Klauskite-atsakome“ formą tinklapyje www.chc.lt, elektroniniu paštu info@chc.lt arba atvykę į Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

 E. sąskaitos bankui nebus teikiamos, kai:

 1. Bankui pateiksite prašymą nebeteikti Vilniaus šilumos tinklų E. sąskaitos.
 2. Uždarysite atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo vykdomi atsiskaitymai pagal gautas E. sąskaitas.
 3. Pateiksite prašymą teikti Vilniaus šilumos tinklų E. sąskaitą kitame banke, kuriame turite atsiskaitomąją sąskaitą (E. sąskaita teikiama į tą banką, kuriame klientas pateikė naujausią prašymą).
10. Iki kada reikia apmokėti sąskaitą?

Už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaityti reikia iki einamojo mėnesio paskutinės dienos – kaip nurodyta sąskaitoje. Neapmokėjus sąskaitos už praėjusį mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio kalendorinės dienos Vilniaus šilumos tinklai skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi bankinės operacijos (lėšų pervedimas ir įskaitymas) užtrunka tam tikrą laiką, todėl siekiant, kad pinigai į gavėjo sąskaitą būtų įskaityti ne vėliau, kaip paskutinę mėnesio dieną, rekomenduojame sąskaitas apmokėti šiek tiek anksčiau (taip bus užtikrintas apmokėjimas laiku ir išvengta delspinigių priskaičiavimo).

11. Ką daryti, jei įsiskolinote už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas

Jei šiuo metu negalite apmokėti sąskaitos iki nurodyto termino, ar už jums suteiktas paslaugas yra daugiau neapmokėtų sąskaitų, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą. Ten galėsite susitarti  dėl skolos apmokėjimo dalimis ir apmokėjimo termino, pasirašydami skolos apmokėjimo atidėjimo dokumentą (vekselį). Su savimi turėkite asmens tapatybę bei objekto nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.

Nesumokėjus ar nesuderinus skolos apmokėjimo sąlygų, skolos išieškojimas gali būti perduotas skolų išieškojimo įmonei ar pateiktas ieškinio pareiškimas teismui.

Sutarę dėl skolos išmokėjimo ir gavę Vilniaus šilumos tinklų pažymą, galėsite kreiptis dėl kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį.

12. Ką sąskaitoje reiškia eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“?

Ši sąskaitos eilutė formuojama pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str.  ir 2016-06-13 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, įsigaliojusius 2017 m. rugpjūčio 1 d. 

Pasikeitimas įpareigoja šilumos tiekėjus detalizuoti sąskaitose vartotojams pateikiamą informaciją ir numato, kad šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu gali būti išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju kai:

- karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą arba

- namo gyventojai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

Kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį namo vartotojams priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas, bei atitinkamai mažins vartotojo mokėtiną sumą. Tais atvejais, kai ataskaitiniu laikotarpiu name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti negu name buvo faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu bus teigiamas dydis. 

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklalapyje.

 

13. Kodėl sąskaitoje priskaitytas didesnis šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms?

Jei Jūsų bute įrengta šildymo sistema su individualiais apskaitos prietaisais, o termostatiniai ventiliai buvo užsukti arba atsukti minimaliai (t. y. patalpos nešildomos ar šildomos minimaliai), Jūsų bute oro temperatūra net ir tokiu atveju buvo artima norminei (18–22°C). Tokia temperatūra išsilaiko, nes šiluma į Jūsų butą per vidines pertvaras patenka iš gretimų butų ir patalpų. Šiluma pagal fizikos dėsnius juda ten, kur šalčiau ir Jūsų butas šildomas gretimai esančių butų sąskaita. Siekiant apginti kitų vartotojų interesus,  teisės aktuose  nustatytas minimalios tolygaus šildymo sąlygos koeficientas, kuris leidžia apskaičiuoti, kiek nešildomas ar šildomas minimaliai butas suvartojo energijos gretimų butų, patalpų sąskaita. Vartotojui, nesilaikančiam tolygaus šildymo sąlygos, t.y. nešildant, ar šildant savo patalpas minimaliai, priskiriamas papildomas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti (bendrosioms reikmėms).

Pavyzdžiui, kai pagal buto (patalpos) šilumos skaitiklių rodmenis šilumos suvartojimas lygus 0, tokių butų (patalpų) savininkams papildomai priskiriamas šilumos kiekis bendrosioms reikmėms sudaro 40 % (taikomas tolygaus šildymo koeficientas - 0,4) vidutinio šilumos kiekio, tenkančio pastato vienam kvadratiniam metrui šildyti.  Šis dydis paskaičiuojamas visų butų faktines šilumos sąnaudas šildymui pagal butų šilumos skaitiklių rodmenis, padauginant iš tokio buto (patalpos) ploto. Atitinkamai sumažinama bendrosioms reikmėms priskirto šilumos kiekio dalis, paskirstoma visiems kitiems butams (patalpoms), kurių šildymo sąnaudos tenkina tolygaus šildymo sąlygos reikalavimus.

14. Kokia yra šilumos kaina?

Kiekvieno mėnesio šilumos kainą galite sužinoti čia.

 

15. Kokia yra karšto vandens kaina?

Kiekvieno mėnesio karšto vandens kainą galite sužinoti čia.

 

16. Kas yra dvinarė šilumos kaina ir kam ji taikoma?

Dvinarė šilumos kaina imperatyviai (privalomai) yra taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), t.y. naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo LR Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, kurios numato privalomą šių vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą.

Kitiems vartotojams dvinarė kaina gali būti taikoma jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma pasirašius individualią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.

Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią (nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio) apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios.

Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą vidutinė šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos, vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę / inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies. Atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.

Dvinarės kainos dedamųjų (pastoviosios ir kintamos dalies) dydžiai kiekvieną mėnesį skelbiami AB Vilniaus šilumos tinklai tinklalapyje.

Klientus, kurie nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir jų pastate ar bute naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, prašome kreiptis el. paštu info@chc.lt.  Gavę pranešimą pateiksime pasiūlymus dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties bei kitą aktualią informaciją.

17. Kur kreiptis dėl kompensacijos už šildymą?

Dėl teisės į kompensacijas nustatymo galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių.

Sužinoti, ar jums priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, galite svetainėje www.spis.lt.

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ar kitų bendro naudojimo objektų valdytojai, kurie kompensacijas savo nariams skaičiuoja patys, užpildytas ir patvirtintas paraiškų formas būsto šildymo išlaidų ir (arba) karšto vandens išlaidų kompensacijoms gali pateikti Vilniaus šilumos tinklų el. pašto adresu kompensacijos@chc.lt.

Pažymime, kad, jei name šildymo sezonas buvo pradėtas anksčiau, nei paskelbė Vilniaus miesto savivaldybė, gyventojams, kurie gauna kompensacijas už šildymą, jos nebus skaičiuojamos.

18. Kaip pranešti apie laikiną karšto vandens nevartojimą?

Apie laikiną karšto vandens nevartojimą galite pranešti:

19. Kaip užsisakyti pažymą apie atsiskaitymą už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas?

Pažymą apie atsiskaitymą už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas galite užsisakyti:

Pažyma yra nemokama. Ją pateiksime Jūsų nurodytu būdu.

20. Kur kreiptis, jeigu nešyla šildymo prietaisai arba namuose yra per karšta?

Jeigu nešyla šildymo prietaisai, reikia kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdančią įmonę (prižiūrėtoją) arba namą administruojančią įmonę (administratorių).

Sužinoti, kas prižiūri jūsų namo vidines sistemas, galima iš mokėjimo pranešimų, kuriuos kas mėnesį pateikia namą administruojanti įmonė.

Mokėjimo pranešime turi būti nurodomas prižiūrinčios įmonės adresas ir telefono numeris. Jei esate daugiabučių namų savininkų bendrijos narys, šią informaciją galite gauti iš savo bendrijos pirmininko ar administracijos.

21. Kodėl vykdomi hidrauliniai bandymai?

Hidrauliniai bandymai arba planiniai remontai yra atliekami kasmet tam, kad šilumos tinklai būtų tinkamai paruošti šildymo sezonui ir jo metu būtų išvengta gedimų ar avarijų trasose.

Vilniaus šilumos tinklai atsako už nustatytų parametrų šilumos ir karšto vandens tiekimą iki pastato įvado.

Daugiau informacijos apie hidraulinius bandymus rasite čia.

22. Kaip sužinoti kada bus atjungtas karštas vanduo dėl vykdomų hidraulinių bandymų ar remonto darbų?

Gyventojus apie planuojamą karšto vandens atjungimą dėl hidraulinių bandymų ar remonto darbų informuojame el. paštu, savitarnos svetainėje ir sms žinute. Prašome pateikti ar atnaujinti Jūsų kontaktinį telefono numerį bei el. pašto adresą savitarnos svetainės paskyroje arba telefonu 19118, kad ateityje iš anksto gautumėte pranešimus apie karšto vandens atjungimus.

Taip pat įmonės tinklalapyje www.chc.lt skiltyje „Karšto vandens išjungimai“ įvedę namo adresą galite matyti planuojamų karšto vandens atjungimų datas Jūsų name.

Jei karštas vanduo Jūsų name išjungtas anksčiau arba nėra įjungtas nurodytu laiku ir jei negavote pranešimo apie pratęstus darbus, prašome kreiptis į pastatą administruojančią įmonę ar namų bendriją. Karštą vandenį pastatuose išjungia ir įjungia pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Sustabdžius karšto vandens tiekimą, nepamirškite vandenį naudoti iš šalto vandens čiaupų.

23. Kada galima pradėti ir užbaigti šildymo sezoną?

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą Vilniaus mieste skelbia Vilniaus miesto savivaldybė.

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka, pateikus jūsų gyvenamojo namo bendrasavininkių sutikimą (sutikti turi 50 % + 1 gyventojas) pradėti ar užbaigti šildymo sezoną galite anksčiau arba vėliau. Bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą privalo informuoti Vilniaus šilumos tinklus. Po priimto sprendimo šildymą jūsų name įjungia / išjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

24. Gavau pranešimą apie karšto vandens skaitiklio keitimą. Kodėl reikia keisti karšto vandens skaitiklį?

Įrengtų karšto vandens skaitiklių metrologinė patikra galioja šešerius metus, todėl AB Vilniaus šilumos tinklai  butuose/patalpose vykdo karšto vandens skaitiklių keitimo darbus metrologinės  patikros tikslu. Atliekant skaitiklių metrologinę patikrą, nustatoma, ar apskaitos priemonės veikia tinkamai ir gyventojai už teikiamas paslaugas moka tiksliai pagal suvartoto vandens kiekį. Nuimtų skaitiklių vietoje iškart įrengiami skaitikliai su galiojančia metrologine patikra. Mokėti už karšto vandens skaitiklio metrologinę patikrą ir jo pakeitimą nereikia. Gavę pranešimą apie skaitiklio keitimą Jūsų bute/patalpose, suderinkite meistro atvykimą pranešime nurodytais kontaktais.

25. Ką daryti, jei sugedo karšto vandens skaitiklis?

Jei sugedo jūsų bute įrengtas karšto vandens skaitiklis, prašome nedelsiant pranešti klientų aptarnavimo telefonu 19118 arba tinklapio www.chc.lt skiltyje „Klauskite-atsakome“. Jūsų kreipimasis bus perduotas darbuotojams, kurie suderins su jumis vizito laiką skaitiklio patikrinimui ir pakeitimui.

Nuo skaitiklių pakeitimo / įrengimo datos skaičiuojamas karšto vandens skaitiklio aptarnavimo mokestis 0,90 euro per mėnesį (su PVM), kurį nustatė Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika“.

26. Ką daryti, jei atliekant remonto darbus reikia laikinai nuimti karšto vandens skaitiklio plombas?

Dėl skaitiklio plombų nuėmimo prašome kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 19118. Jūsų kreipimasis bus perduotas darbuotojams, kurie suderinę su jumis vizito laiką atvyks nuimti arba uždėti skaitiklio plombų.

27. Kaip nustatomas mokestis už vonios šildytuvą („gyvatuką“)?

Mokestis už „gyvatuką“, o kitaip tariant už šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) šildymo ir nešildymo sezonų metu nustatomas vadovaujantis skirtinga metodika.  
 
Vasarą (nešildymo sezono metu) iš bendro namo suvartoto šilumos kiekio atimamas šilumos kiekis, kuris sunaudotas geriamam vandeniui pašildyti. Likęs šilumos kiekis proporcingai dalinamas namo butų skaičiui ir dauginamas iš šilumos kainos. Taip gaunama suma, kurią reikia mokėti už šią paslaugą. 

Tuo tarpu šildymo sezono metu skaičiuojama kitaip. Imamas ne mažiau nei trijų nešildymo sezono mėnesių faktinis šilumos kiekis, suvartotas cirkuliacijai palaikyti, ir apskaičiuojamas vidurkis. Vidurkis yra dauginamas iš šilumos kainos.

Verta atkreipti dėmesį, kad nešildymo sezono metu suvartotos šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) apskaičiuojamas tiksliai pagal apskaitos prietaisų rodmenis, o šildymo sezono metu apskaičiavimui taikomas vidurkis.

Išsamiau apie tai galite sužinoti čia. 

28. Kur kreiptis dėl vonios šildytuvo („gyvatuko“) atjungimo daugiabučiame name?

Butuose ir kitose daugiabučio namo patalpose esanti šildymo ir karšto vandens sistema, įskaitant vonios šildytuvą (“gyvatuką”),  yra daugiabučio namo bendrosios pastato inžinerinės sistemos dalis (Statybos įstatymo 2 str. 5 d.) ir bendrojo naudojimo objektai, daugiabučio namo bendraturčių valdomi bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis (CK 4.72 str.). Remiantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 12.11 p. statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas priskiriamas prie statinio paprastojo remonto darbų. Už daugiabučio namo inžinerinių sistemų remontą ir priežiūrą yra atsakingi daugiabučių namų valdytojai, todėl šildymo / karšto vandens įrenginių  keitimo / atjungimo darbai turi būti suderinti su jais.

Norint teisėtai atjungti vonios šildytuvą (“gyvatuką”) reikia:

 1. kreiptis į namo bendrojo naudojimo objekto valdytoją (administratorių / bendrijos pirmininką / jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį) su prašymu leisti pertvarkyti daugiabučio namo karšto vandens sistemą atjungiant vonios šildytuvą („gyvatuką“) bei parengti karšto vandens įrenginių inžinerinių sistemų pertvarkymo projektą (paprastojo remonto aprašą);
 2. savo lėšomis atlikti karšto vandens įrenginių atjungimą bei su tuo susijusius darbus, vadovaujantis paprastąjį remontą reguliuojančiais teisės aktais, Statybos techninio reglamento bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 218-226 punktų reikalavimais;
 3. apie baigtus pertvarkymo darbus pranešti namo bendrojo naudojimo objekto valdytojui, kuris informuos karšto vandens tiekėją apie tinkamą darbų užbaigimą, arba pristatyti nustatyta tvarka įformintą statinio statybos užbaigimo dokumentą ( paprastojo remonto darbai užbaigiami statytojui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą) atsakingam už šilumos ūkį asmeniui ar prižiūrėtojui bei karšto vandens tiekėjui. Statybos užbaigimo dokumentą AB Vilniaus šilumos tinklai galite atsiųsti savitarnos svetainės Pranešimų skiltyje; internetiniame puslapyje www.chc.lt skiltyje „Klauskite – atsakome“; elektroniniu paštu info@chc.lt arba atvykę į Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d.nutarimu Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ (aktualia redakcija), atjungus tik vonios šildytuvą, bus taikomas vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose (vonioje ar tualete), bet nėra vonios šildytuvo.

29. Prašymų ir skundų nagrinėjimas

Klientų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

Šilumos tiekėjo ir vartotojo skundus ir ginčus ne teisme tvarka nagrinėja:

- Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prijungimo, energijos ir energijos išteklių teikimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, nemokama telefono linija energetinių paslaugų vartotojams 8 800 20500, tel. (8 5) 213 5166, el. p. info@vert.lt, www.vert.lt);
- Vilniaus miesto savivaldybė – dėl šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų ir šios priežiūros atlikimo tvarkos (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, el. paštas e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt);
- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt).