Pradžia
lt
en

DUK

1. Kaip prisijungti prie savitarnos svetainės?

Norėdami prisijungti prie savitarnos svetainės, įveskite Kliento kodą ir pirminį slaptažodį (Pav 1.) bei paspauskite mygtuką „PRISIJUNGTI“.

Kliento kodas yra nurodytas Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje arba Vilniaus šilumos tinklų pateiktoje sąskaitoje.

Jei pamiršote / nežinote slaptažodžio, panaudokite slaptažodžio priminimo funkciją (Pav. 2).

Pav. 1

 

Pav. 2

 

 

2. Ką rasite prisijungę prie savitarnos svetainės?

Prisijungę prie savitarnos svetainės gausite visą jums aktualią informaciją:

 • jums skirtas sąskaitas – einamojo mėnesio ir sąskaitų istoriją;
 • mokėjimų istoriją;
 • apskaitos prietaisų rodmenis, kai duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu;
 • pranešimus apie laikiną šilumos ir karšto vandens išjungimą.

Turėsite galimybę:

 • pasirinkti sąskaitos pristatymo būdą;
 • pateikti ir atnaujinti savo kontaktus;
 • pateikti savo prašymus ir klausimus;
 • deklaruoti karšto vandens skaitiklių rodmenis (jei jūsų bute nėra įrengti nuotoliniu būdu nuskaitomi karšto vandens skaitikliai).
3. Kaip sudaryti Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį?

Pasikeitus būsto savininkui ar įsigijus būstą, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu būdu, naudodamiesi forma „Klauskite-atsakome, elektroniniu paštu info@chc.lt arba atvykę į Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (gyvenamosios paskirties patalpoms – butams):

 • buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
 • pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių (jeigu bute neįrengtas karšto vandens skaitiklis (-iai));
 • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (negyvenamosioms komercinės paskirties patalpoms):

 • patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
 • juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
 • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo).

Jei esate patalpų nuomininkas, papildomai prašome pateikti:

 • patalpų nuomos arba panaudos sutartį;
 • turto perdavimo-priėmimo aktą.

 

 

4. Kaip sužinoti, kiek mokėti už šilumą ir karštą vandenį?

Mokėtiną sumą galite sužinoti:

 • prisijungę prie savitarnos svetainės;
 • gavę pranešimą elektroniniu paštu apie sąskaitos pateikimą;
 • paskambinę trumpuoju numeriu 1840.

Detalią informaciją apie priskaitymą, skolą ar permoką rasite sąskaitoje prisijungę prie savitarnos svetainės.

 

 

 

5. Kaip deklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis?

Jei Jūsų bute (patalpose) nėra įrengtų nuotoliniu būdu nuskaitomų karšto vandens skaitiklių, karšto vandens suvartojimą galite deklaruoti:

5.1. Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje;
5.2. jūsų interneto banke atsiskaitydami už komunalines paslaugas skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“;
5.3. apmokėdami gautą sąskaitą nurodytose įmokų surinkimo vietose.

 

5.1. Savitarnos svetainėje karšto vandens skaitiklių rodmenis galite deklaruoti skiltyje „Rodmenų deklaravimas“ (Sąskaitos >> Rodmenų deklaravimas), nuo einamojo mėnesio 21 d. 00:00 val. iki paskutinės einamojo mėnesio dienos 23:29 val. imtinai (Pav. 3), įrašydami rodmenį „Rodmuo IKI“ (4 pav.).

Pav. 3

Pav. 4

5.2. Jei sąskaitas už paslaugas apmokate interneto banke

 • stulpelyje Nuo nurodykite Jums pateiktoje sąskaitoje rodmenį Nuo;
 • stulpelyje Iki įrašykite mokėjimo dieną nurašytą karšto vandens skaitiklio rodmenį (-is);
 • skirtumas ir mokėtina suma bus apskaičiuoti automatiškai.

Jeigu jūsų bute (patalpose) yra įrengti keli karšto vandens skaitikliai, kiekvieno jų rodmenis deklaruokite atskirai. Kelių skaitiklių rodmenys neturi būti sumuojami ir įrašomi į vieną laukelį „IKI“.

 

5.3. Jei gaunate popierinę sąskaitą, pirmojo lapo apačioje rasite lentelę, kurioje yra paliktas laisvas langelis įrašyti Jūsų karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenį.

 

 

6. Ką daryti, jei negavote sąskaitos už Vilniaus šilumos tinklų suteiktas paslaugas?

Savo sąskaitas galite peržiūrėti prisijungę prie Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainės.

Jei negavote sąskaitos už suteiktas paslaugas iki mėnesio 15 dienos, prašome kreiptis į Vilniaus šilumos tinklus užpildydami „Klauskite - atsakome“ formą bendrovės tinklapyje www.chc.lt arba skambindami klientų aptarnavimo telefonu 1840.

 

 

 

 

7. Kaip ir kur atsiskaityti už suteiktas paslaugas?

Norint sumokėti už Vilniaus šilumos tinklų suteiktas paslaugas jums reikia:

 • žinoti savo kliento kodą, kurį sudaro 7 skaičiai (arba raidė „V“ ir 6 skaičiai) ir mokėtiną sumą („Mokėti iš viso“);
 • jeigu jūsų karšto vandens skaitiklių rodmenys nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu, prieš atliekant mokėjimą būtina sudeklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis;
 • pasirinkti jums tinkamiausią atsiskaitymo būdą: sumokėti ir deklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis internetu ar įmokų priėmimo vietose.

Atlikti mokėjimą ir deklaruoti karšto vandens skaitiklio (-ių) rodmenis galite šių bankų ir mokėjimo įstaigų internetinėse paskyrose (savitarnos svetainėse), skirtose mokesčių už komunalines paslaugas apmokėjimui:

Medicinos banko
„Luminor bank“
SEB
„Swedbank“
Šiaulių banko
Grigiškių kredito unijos*
Savitarnos svetainėje „manogile.lt“
Savitarnos svetainėje „vienasaskaita.lt“

 

Mokėjimą atliksite konkrečioje savitarnos sistemoje prisijungimui naudodami jūsų turimas individualias prisijungimo ir identifikavimo priemones.

 

Atliekant mokėjimą už AB „Vilniaus šilumos tinklai“ teikiamas šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo paslaugas, patikrinkite ar internetinėje mokėjimo (rodmenų deklaravimo) formoje tam skirtame lauke įrašėte (arba buvo nurodytas) kliento kodą, kuris nurodytas jums pateiktoje sąskaitoje (jį sudaro 7 skaičiai arba „V“ raidė ir 6 skaičiai).

 

Grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele atlikti mokėjimą galite įmokų priėmimo vietose:

Medicinos banko skyriuose
Šiaulių banko skyriuose
Grigiškių kredito unijos skyriuose*
„Express-Market“ parduotuvėse
„Maximos“ parduotuvėse
Lietuvos pašto skyriuose
„Lietuvos spaudos“ kioskuose
„Narvesen“ kioskuose
„Spaudos“ kioskuose
„Perlo“ terminaluose
* Taip pat ir kitos kredito unijos, kurias jungia Lietuvos centrinė kredito unija.

8. Kaip užsisakyti E. sąskaitą?

E. sąskaita – tai jūsų elektroninės bankininkystės paskyroje teikiama nemokama elektroninė sąskaita, kurią galima apmokėti vienkartiniu mokėjimu arba pasirinkti automatinį E. sąskaitų apmokėjimą kiekvieną mėnesį.

 

Užsisakius E. sąskaitos automatinio apmokėjimo paslaugą banke, jūsų pasirinktą (ar banko nustatytą) dieną, jums pateiktoje E. sąskaitoje nurodytą mokėtiną sumą, kiekvieną mėnesį bankas iš jūsų atsiskaitomosios sąskaitos perves į Vilniaus šilumos tinklų atsiskaitomąją sąskaitą, jeigu tą dieną Jūsų banko atsiskaitomojoje sąskaitoje bus pakankamas piniginių lėšų likutis. Informaciją apie atliktą mokėjimą jūs galėsite patikrinti savo banko atsiskaitomosios sąskaitos išraše.

 

Užsisakyti E. sąskaitas ir pagal jas atsiskaityti gali šių bankų klientai:
AB „Citadele“ bankas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
AB Luminor Bank
UAB Medicinos bankas
AB SEB bankas
AB Swedbank
AB Šiaulių bankas.
 

Prašymą gauti E. sąskaitą galite pateikti nurodytų bankų:

 • jūsų internetinės bankininkystės paskyroje;
 • paskambinę į banką;
 • banko klientų aptarnavimo padaliniuose.

Užsisakant Vilniaus šilumos tinklų E. sąskaitą interneto banke, būtina susipažinti su jos teikimo sąlygomis.

 

Banke pateikdami prašymą gauti E. sąskaitą, patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su E. sąskaitų teikimo sąlygomis.

 

Nuo prašymo gauti E. sąskaitą pateikimo banke dienos popierinė Vilniaus šilumos tinklų sąskaita nespausdinama ir nesiunčiama. Šią sąskaitą galite peržiūrėti ir atsispausdinti prisijungę prie savo paskyros Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje.

 

Klientas, kuris pageidauja pateikti banke prašymą gauti E. sąskaitą, tačiau jo patalpose karšto vandens skaitiklių rodmenys nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu ir šiuos rodmenis klientas deklaruoja pats, mokestis už suvartotą karštą vandenį per mėnesį gali būti apskaičiuotas pagal kliento su Vilniaus šilumos tinklais suderintą fiksuotą vidutiniškai per mėnesį suvartojamo karšto vandens kiekį (m3) arba Vilniaus šilumos tinklų savitarnos svetainėje kliento kiekvieną mėnesį deklaruotus karšto vandens skaitiklių rodmenis.

 

Vidutinį suvartojamo karšto vandens kiekį per mėnesį galite sužinoti paskambinę klientų aptarnavimo telefonu 1840, užpildydami „Klauskite-atsakome“ formą tinklapyje www.chc.lt, elektroniniu paštu info@chc.lt arba atvykę į Vilniaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

 

 E. sąskaitos bankui nebus teikiamos, kai:

 1. Bankui pateiksite prašymą nebeteikti Vilniaus šilumos tinklų E. sąskaitos.
 2. Uždarysite atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios buvo vykdomi atsiskaitymai pagal gautas E. sąskaitas.
 3. Pateiksite prašymą teikti Vilniaus šilumos tinklų E. sąskaitą kitame banke, kuriame turite atsiskaitomąją sąskaitą (E. sąskaita teikiama į tą banką, kuriame klientas pateikė naujausią prašymą).

 

 

 

 

 

 

 

9. Iki kada reikia apmokėti sąskaitą?

Už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaityti reikia iki einamojo mėnesio paskutinės dienos – kaip nurodyta sąskaitoje. Neapmokėjus sąskaitos už praėjusį mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio kalendorinės dienos Vilniaus šilumos tinklai skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi bankinės operacijos (lėšų pervedimas ir įskaitymas) užtrunka tam tikrą laiką, todėl siekiant, kad pinigai į gavėjo sąskaitą būtų įskaityti ne vėliau, kaip paskutinę mėnesio dieną, rekomenduojame sąskaitas apmokėti šiek tiek anksčiau (taip bus užtikrintas apmokėjimas laiku ir išvengta delspinigių priskaičiavimo).

10. Ką daryti, jei įsiskolinote už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas?

Jei šiuo metu negalite apmokėti sąskaitos iki nurodyto termino, ar už jums suteiktas paslaugas yra daugiau neapmokėtų sąskaitų, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą. Ten galėsite susitarti  dėl skolos apmokėjimo dalimis ir apmokėjimo termino, pasirašydami skolos apmokėjimo atidėjimo dokumentą (vekselį).

 

Nesumokėjus ar nesuderinus skolos apmokėjimo sąlygų, skolos išieškojimas gali būti perduotas skolų išieškojimo įmonei ar pateiktas ieškinio pareiškimas teismui.

 

Sutarę dėl skolos išmokėjimo ir gavę Vilniaus šilumos tinklų pažymą, galėsite kreiptis dėl kompensacijos už šilumą ir karštą vandenį.

 

11. Ką sąskaitoje reiškia eilutė „Šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu“?

Ši sąskaitos eilutė formuojama pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 12 str.  ir 2016-06-13 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, įsigaliojusius 2017 m. rugpjūčio 1 d. 

 

Pasikeitimas įpareigoja šilumos tiekėjus detalizuoti sąskaitose vartotojams pateikiamą informaciją ir numato, kad šilumos kiekis su nepaskirstytu karštu vandeniu gali būti išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju kai:

- karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą arba

- namo gyventojai pasirinko apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

 

Kiekis paskirstomas vartotojams proporcingai prie namo karšto vandens tiekimo sistemos prijungtų butų ir kitų patalpų naudingiesiems plotams. Jeigu per ataskaitinį mėnesį namo vartotojams priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti viršija faktiškai suvartotą, tuomet šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje bus su minuso ženklu, t. y. neigiamas, bei atitinkamai mažins vartotojo mokėtiną sumą. Tais atvejais, kai ataskaitiniu laikotarpiu name vartotojams priskiriamas mažesnis šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti negu name buvo faktiškai suvartota pagal geriamojo vandens (prieš karšto vandens ruošimo įrenginius) skaitiklio rodmenis, apskaičiuotas šilumos kiekis su nepaskirstytu vandeniu bus teigiamas dydis. 

 

Daugiau informacijos galite rasti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje.

 

 

12. Kokia yra šilumos kaina?

Kiekvieno mėnesio šilumos kainą galite sužinoti čia.

 

13. Kokia yra karšto vandens kaina?

Kiekvieno mėnesio karšto vandens kainą galite sužinoti čia.

 

14. Kur kreiptis dėl kompensacijos už šildymą?

Dėl teisės į kompensacijas nustatymo galima kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių.

Sužinoti, ar jums priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, galite svetainėje www.spis.lt.

 

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ar kitų bendro naudojimo objektų valdytojai, kurie kompensacijas savo nariams skaičiuoja patys, užpildytas ir patvirtintas paraiškų formas būsto šildymo išlaidų ir (arba) karšto vandens išlaidų kompensacijoms gali pateikti Vilniaus šilumos tinklų el. pašto adresu kompensacijos@chc.lt.

 

Pažymime, kad, jei name šildymo sezonas buvo pradėtas anksčiau, nei paskelbė Vilniaus miesto savivaldybė, gyventojams, kurie gauna kompensacijas už šildymą, jos nebus skaičiuojamos.

 

15. Kaip pranešti apie laikiną karšto vandens nevartojimą?

Apie laikiną karšto vandens nevartojimą galite pranešti:

 

 

 

16. Kaip užsisakyti pažymą apie atsiskaitymą už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas?

Pažymą* apie atsiskaitymą už Vilniaus šilumos tinklų paslaugas galite užsisakyti:

*Paslauga yra mokama (kaina 1,57 Eur (be PVM), užsisakydami pažymą užklausos tekste nurodykite, kad sutinkate apmokėti pažymos išdavimo mokestį.

Gavę patvirtinimą, pažymą pateiksime Jūsų nurodytu būdu, paslaugos mokestis bus įtrauktas į ateinančio mėnesio sąskaitą.

17. Kur kreiptis, jeigu nešyla šildymo prietaisai arba namuose yra per karšta?

Jeigu nešyla šildymo prietaisai, reikia kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdančią įmonę (prižiūrėtoją) arba namą administruojančią įmonę (administratorių).

Sužinoti, kas prižiūri jūsų namo vidines sistemas, galima iš mokėjimo pranešimų, kuriuos kas mėnesį pateikia namą administruojanti įmonė.

Mokėjimo pranešime turi būti nurodomas prižiūrinčios įmonės adresas ir telefono numeris. Jei esate daugiabučių namų savininkų bendrijos narys, šią informaciją galite gauti iš savo bendrijos pirmininko ar administracijos.

18. Kodėl vykdomi hidrauliniai bandymai?

Vilniaus šilumos tinklai atsako už nustatytų parametrų šilumos ir karšto vandens tiekimą iki pastato įvado.

Hidrauliniai bandymai arba planiniai remontai yra atliekami kasmet tam, kad šilumos tinklai būtų tinkamai paruošti šildymo sezonui ir jo metu būtų išvengta gedimų ar avarijų trasose.

19. Kada galima pradėti ir užbaigti šildymo sezoną?

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą Vilniaus mieste skelbia Vilniaus miesto savivaldybė.

 

Vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nustatyta tvarka, pateikus jūsų gyvenamojo namo bendrasavininkių sutikimą (sutikti turi 50 % + 1 gyventojas) pradėti ar užbaigti šildymo sezoną galite anksčiau arba vėliau.

 

Bendrijos, namo pirmininkas arba daugiabučio administratorius apie priimtą sprendimą privalo informuoti Vilniaus šilumos tinklus.

 

Po priimto sprendimo šildymą jūsų name įjungia / išjungia namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

20. Ką daryti, jei sugedo karšto vandens skaitiklis?

Jei sugedo jūsų bute įrengtas karšto vandens skaitiklis, prašome nedelsiant pranešti klientų aptarnavimo telefonu 1840 arba tinklapio www.chc.lt skiltyje „Klauskite-atsakome“. Jūsų kreipimasis bus perduotas darbuotojams, kurie suderins su jumis vizito laiką skaitiklio patikrinimui ir pakeitimui.

Nuo skaitiklių pakeitimo / įrengimo datos skaičiuojamas karšto vandens skaitiklio aptarnavimo mokestis 0,93 euro per mėnesį (su PVM), kurį nustatė Vilniaus miesto savivaldybės taryba, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika“.

 

 

21. Ką daryti, jei atliekant remonto darbus reikia laikinai nuimti karšto vandens skaitiklio plombas?

Dėl skaitiklio plombų nuėmimo prašome kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1840. Jūsų kreipimasis bus perduotas darbuotojams, kurie suderinę su jumis vizito laiką atvyks nuimti arba uždėti skaitiklio plombų.